Oferta pracy

Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.O firmie

 • śląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Inspektor nadzoru budowlanego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Miejsce pracy: okolice Nysy (Radzikowice), woj. opolskie

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, tj: m.in.:
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
 • Nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną, koordynacja robót branżowych,
 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora,
 • Stały nadzór nad jakością prowadzonych robót przez Generalnego Wykonawcę,
 • Zapoznawanie się z dokumentacją realizowanych obiektów,
 • Sporządzanie protokołów przekazań i odbioru terenu budowy,
 • Weryfikowanie i sprawdzanie przedmiotu robót, kosztorysów przed i po- wykonawczych oraz dokumentów jakości robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Budownictwa,
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie na stanowisku Inżyniera Budowy / Kierownika Robót / Inspektora Nadzoru, przy obiektach przemysłowych,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Aktualne członkostwo w Izbie Budowlanej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Znajomość MS Office i oprogramowania AutoCAD (w celu przeglądania rysunków).

Oferujemy:

 • Współpracę B2B,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Międzynarodowe środowisko pracy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy