Oferta pracy

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.O firmie

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 03 lut 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów do około 7 milionów odbiorców.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Inspektor Nadzoru
(Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy)

Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.594.20
Miejsce świadczenia pracy: obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy

Zakres zadań:

 • realizacja obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane,
 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,
 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,
 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,
 • kompletowanie, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,
 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,
 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia gazowe – warunek konieczny,
 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego, rynku energii oraz prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
 • wiedza nt. zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień zawodowych, poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach
 • bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia,
 • ruchomy czas pracy (6:30-8:30 do 14:30-16:30).

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line
do 3 lutego 2021 roku.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji
."
 
W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji
."
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów do około 7 milionów odbiorców.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Inspektor Nadzoru
(Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy)

Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.594.20
Miejsce świadczenia pracy: obszar działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy

Zakres zadań:

 • realizacja obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane,
 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,
 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,
 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,
 • kompletowanie, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,
 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,
 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia gazowe – warunek konieczny,
 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego, rynku energii oraz prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
 • wiedza nt. zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień zawodowych, poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach
 • bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia,
 • ruchomy czas pracy (6:30-8:30 do 14:30-16:30).

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line
do 3 lutego 2021 roku.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji
."
 
W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,
przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji
."

Ogłoszenie archiwalne