Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor nadzoru ds. budowlanych

Oświecenia Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • kontrola i przegląd stanu technicznego budynków,

 • prowadzenie Książki Obiektów Budowlanych,

 • opracowanie planów rzeczowo-finansowych,

 • sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do przetargów, udział w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów,

 • sporządzanie umów na roboty budowlane,

 • nadzór nad pozwoleniami na budowę,

 • odbiór robót,

 • kontrola kosztorysów i wykonania robót,

 • egzekwowanie usuwania usterek od wykonawców,

 • współpraca z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (również absolwenci w trakcie nabywania uprawnień)

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Komunikatywność

 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Uczciwość i odpowiedzialność

 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni

 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office

 • Znajomość programów do kosztorysowania

 • zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

To oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę

 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie (skrzynka odbiorcza sekretariatu znajduje się w budynku Oświecenia 45), lub klikając w przycisk APLIKUJ.

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informuję, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków nr tel. 12 647 07 08, email [email protected]

b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: tel. 12-647-07-08

c) dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy / rekrutacji, na podstawie prawnej art. 6 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, oraz art. 221 §1 K.P.,

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora,

e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy,

h) osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

(data i podpis)