Oferta pracy

Inspektor Nadzoru Elektrycznego

Arche Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 28 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top

Firma Deweloperska Arche S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Elektrycznego
Miejsce pracy: Gdańsk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • koordynowanie procesu projektowego na każdym etapie przygotowania inwestycji,
 • weryfikowanie poprawności realizacji prac budowlanych w zakresie swojej specjalizacji,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji,
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji projektowej – terminowego i jakościowego,
 • dokonywanie odbiorów dokumentacji technicznej wykonywanej przez biura projektowe, w tym sprawdzanie kompletności i zgodności z zawartymi umowami oraz zleceniami,
 • dokonywanie uzgodnień z Inwestorem, nadzór nad pracą Projektantów  zewnętrznych, weryfikowanie dokumentacji projektowej,
 • udział w tworzeniu koncepcji architektonicznych, weryfikowanie i optymalizacja założeń projektowych,
 • analizowanie, modyfikacja oraz uzgadnianie koncepcji projektowych dla planowanych inwestycji,
 • współpraca w sporządzaniu dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • min. 3 lata  doświadczenia na samodzielnym stanowisku Inspektora  Nadzoru lub Kierownika budowy/robót,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • czynna znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego, prawa energetycznego, ochrony środowiska i przepisów BHP i p.poż., podstawowa znajomość prawa geodezyjnego,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Arche S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Arche S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 361. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
bottom

Firma Deweloperska Arche S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Elektrycznego
Miejsce pracy: Gdańsk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • koordynowanie procesu projektowego na każdym etapie przygotowania inwestycji,
 • weryfikowanie poprawności realizacji prac budowlanych w zakresie swojej specjalizacji,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji,
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji projektowej – terminowego i jakościowego,
 • dokonywanie odbiorów dokumentacji technicznej wykonywanej przez biura projektowe, w tym sprawdzanie kompletności i zgodności z zawartymi umowami oraz zleceniami,
 • dokonywanie uzgodnień z Inwestorem, nadzór nad pracą Projektantów  zewnętrznych, weryfikowanie dokumentacji projektowej,
 • udział w tworzeniu koncepcji architektonicznych, weryfikowanie i optymalizacja założeń projektowych,
 • analizowanie, modyfikacja oraz uzgadnianie koncepcji projektowych dla planowanych inwestycji,
 • współpraca w sporządzaniu dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • min. 3 lata  doświadczenia na samodzielnym stanowisku Inspektora  Nadzoru lub Kierownika budowy/robót,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • czynna znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego, prawa energetycznego, ochrony środowiska i przepisów BHP i p.poż., podstawowa znajomość prawa geodezyjnego,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Arche S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Arche S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 361. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Ogłoszenie archiwalne