Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru

PKP S.A.

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, w szczególności:

 • wprowadzenie wykonawców na budowy,

 • nadzorowanie procesu budowlanego i wykonawczego,

 • kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przyjętym harmonogramem,

 • ocenę zgodności wykonywanych robót z dokumentacja techniczną oraz kosztorysem ofertowym czy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

 • sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów z rzeczywistym stanem wykonania robót,

 • zgłaszanie możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,

 • sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,

 • przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,

 • sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

 • odbiór oraz merytoryczne i finansowe rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowych

 • Przeprowadzanie kontroli okresowych budowli i budynków w zakresie posiadanych uprawnień

 • Udział w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez PKP S.A. lub użytkownika

 • Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji

 • Sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych

 • Uzgadnianie inwestycji obcych w obiektach PKP S.A. i na terenach kolejowych

 • Opiniowanie w zakresie sprawności i stanu technicznego obiektów budowlanych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane

 • Uprawnienia do kierowania / nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (warunek konieczny)

 • Uprawnienia sanitarne bez ograniczeń mile widziane

 • Znajomość zasad kosztorysowania, umiejętność wykonywania przedmiarów robót oraz umiejętność kosztorysowania w programie NORMA PRO

 • Doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych

 • Znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi)

 • Czynne prawo jazdy kat. B

 • Bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet, AutoCAD)

 • Odporność na stres

 • Wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

To oferujemy

 • Umowę o pracę

 • Możliwość rozwoju zawodowego

 • Pracę w firmie z bogatymi tradycjami

 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny

 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku

 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne

 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza

 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy dzień wolny

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji za pomocą przycisku.

Informujemy, że potwierdzeniem przyjęcia Państwa aplikacji jest otrzymanie maila zwrotnego.