Inspektor nadzoru inwestorskiego (branży sanitarnej)

Telewizja Polska S.A.

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna

Telewizja Polska S.A.

Jana Pawła Woronicza 17

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • udział w planowaniu i przedstawianiu koncepcji rozwiązań zgodnie z wiedzą branżową,

 • weryfikacja i sporządzanie przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów,

 • ocena zgłoszeń i wniosków dotyczących potrzeb remontowych wpływających od jednostek wewnętrznych, udział w procesie zlecania prac remontowo-budowlanych specjalistom zatrudnionym w Spółce lub firmom zewnętrznym,

 • merytoryczny udział w tworzeniu planu remontowego i inwestycyjnego

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i zakupowej, uczestniczenie w komisjach przetargowych i spotkaniach zespołów projektowych,

 • nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

 • nadzór i odbiór jakościowy robót budowlanych, ścisła współpraca z wewnętrznymi służbami przeciwpożarowymi i BHP, ochrony, technologii,

 • podejmowanie działań prewencyjnych i w trybie awaryjnym celem wsparcia działów eksploatacji i zabezpieczenia lub przywrócenia ciągłości działania infrastruktury,

 • opracowywanie wkładu merytorycznego korespondencji prowadzonej z zewnętrznymi i wewnętrznymi jednostkami,

 • czynności wymagające kondycji fizycznej i stanu zdrowia pozwalających wykonywać pracę na wysokości pow. 3 m.

Nasze wymagania

 • czynnych uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy przy obiektach budowlanych takich jak: budynki biurowe, użyteczności publicznej, produkcyjno-usługowe,

 • wykształcenia wyższego kierunkowego i praktycznej wiedzy technicznej,

 • wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania robót budowlanych i umiejętności zastosowania jej w praktyce – ustawa Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane,

 • co najmniej podstawowej znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • praktycznej umiejętności kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów w programie NormaPRO,

 • umiejętności posługiwania się programem AutoCAD,

 • wysokiej komunikatywności i umiejętności organizacji pracy.

Mile widziane

 • wysoka dostępność, możliwość przystąpienia do wykonywania zadań w terminie do 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji o zatrudnieniu,

 • doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

 • doświadczenie w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu robót projektowych i wykonawczych,

 • doświadczenie zawodowe w firmach pełniących rolę Inwestora lub Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,

 • prawo jazdy kat. B,

 • dobra znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpracę na podstawie umowy B2B/umowy cywilnoprawnej

 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wiedzy zawodowej

 • pracę w przyjaznej atmosferze

 • możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, pakietu sportowego i ubezpieczenia na życie

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • firmowa biblioteka

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • wydarzenia firmowe

Etapy rekrutacji
1

Aplikacja

2

Analiza CV

3

Wywiad telefoniczny

4

Spotkanie rekrutacyjne

5

Zakończenie procesu rekrutacji

6

Informacja zwrotna

Telewizja Polska S.A.

W swojej ofercie posiadamy 22 Anteny i kanały, wśród nich 10 w jakości HD, w tym TVP Wilno w jakości HD jest na Litwie, oraz bogatą ofertę serwisów internetowych, m.in.: informacyjnych, sportowych, rozrywkowych, filmowych i dziecięcych oraz VOD. Nasz program można również oglądać korzystając z aplikacji mobilnych oraz Smart TV i telewizji hybrydowej. Jako jedyny nadawca w Polsce emitujemy programy regionalne tworzone przez 16 oddziałów terenowych.

Przewiń do profilu firmy