Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Politechnika Gdańska, Dział Inwestycji i Remontów

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  Miejsce pracy: Gdańsk
  Zadania/Rola w zespole:
  • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego
  • przygotowywanie planów i harmonogramów zadań inwestycyjnych
  • weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej
  • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji procesu inwestycyjnego
  Wymagania:
  • wykształcenie wyższe techniczne
  • 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych
  • znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego
  • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • znajomość zasad kosztorysowania, w tym umiejętność posługiwania się programem do kosztorysowania
  • mile widziane doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, AutoCAD) oraz innych urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • terminowość, samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zdań
  • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
  Oferujemy:
  • pracę w niekorporacyjnym środowisku
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • rozbudowane świadczenia socjalne
   Dokumenty:
  • cv
  • list motywacyjny
  Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie za pomocą przycisku aplikowania.

  Planowany termin zatrudnienia: 06.05.2019 r. r.

   Ofertę należy przesłać do 12.04.2019 r. 

  Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – [email protected]
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
  6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.