Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalnościach budowlanych określonych w naszych wymaganiach

12 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY W WARSZAWIEO firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów,

 • dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,

 • nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budów realizowanych przez wykonawców na podstawie umów,

 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,

 • opracowywanie dokumentacji powykonawczej,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej lub sanitarnej lub elektrycznej lub inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 • możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),

 • staż pracy minimum 3 lata na w/w stanowisku,

 • znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,

 • umiejętność formułowania wniosków i sporządzania korespodencji z aktualnie realizowanymi zadaniami,

 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,

 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych, zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,

 • uczestnictwo w procesie przekazywania zrealizowanej infrastruktury użytkownikowi,

 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,

 • kompletna weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,

 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL), programu kosztorysującego,

To oferujemy

 • pracę w stale rozwijającej się firmie o wysokich standardach

 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy

 • atrakcyjne wynagrodzenie

 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego na koszt pracodawcy

 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę na cały etat

 • 8 godzinny dzień pracy

 • 13 pensja

 • premie regulaminowe

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • dodatkowy urlop

O nas

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Przeznaczony jest do realizacji Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej oraz Planu Remontów Nieruchomości Resortu Obrony Narodowej na dany rok, w części w której inwestorem jest 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy