Oferta pracy

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • zapewnienie wykonania inwestycji infrastrukturalnych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem i rozliczeniem,

 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,

 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,

 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,

 • rejestrację dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do Wykonawcy,

 • protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarzadzania inwestycjami,

 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej przygotowanej przez Wykonawców pod katem spełnienia wymagań przed przekazaniem obiektu użytkownikowi,

 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,

 • weryfikacja kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez Wykonawcę,

 • kontrola umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

 • archiwizacja dokumentów budowy, stanowiących podstawę do dokonania odbiorów,

 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w nich,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,

 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami niskocennymi.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,

 • przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji budowlanych np. w nadzorze budowlanym (inspektor) lub przy wykonawstwie robót budowlanych (np. kierownik budowy, inżynier budowy),

 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 • umiejętność praktycznego zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i Kodeksu postepowania administracyjnego,

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, programu AutoCAD i programów kosztorysowych (np. NormaPro) na poziomie dobrym,

 • umiejętność w zakresie skutecznego zarządzania procesem i organizacji pracy własnej,

 • zaangażowanie w pełnione obowiązki i dążenia do realizacji wyznaczonych zadań,

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • pracę w godzinach 7.00- 15.00,

 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,

 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,

 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),

 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,

 • podwyższone do 2% wpłaty do PPK,

 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Przewiń do profilu firmy

Aplikacja

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Zespołu Nadzoru Robót w Biurze Utrzymania Infrastruktury jako inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych.