Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 17 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • zapewnienie wykonania inwestycji infrastrukturalnych Spółki przydzielonych w zakresie robót elektrycznych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem i rozliczeniem,

 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży elektrycznej,

 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,

 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,

 • rejestracja dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do wykonawcy,

 • protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarządzania inwestycjami,

 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej, a następnie powykonawczej w zakresie branży elektrycznej przygotowanej przez wykonawców,

 • weryfikacja kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez wykonawcę,

 • kontrola umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w nich,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,

 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami nisko cennymi,

 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe elektryczne,

 • przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji budowlanych np. w nadzorze budowlanym (inspektor) lub przy wykonawstwie robót budowlanych (np. kierownik budowy, inżynier budowy),

 • umiejętność praktycznego zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i Kodeksu postepowania administracyjnego,

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, programu AutoCAD i programów kosztorysowych (np. NormaPro) na poziomie dobrym,

 • umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania procesem i organizacji pracy własnej,

 • zaangażowanie w pełnione obowiązki i dążenia do realizacji wyznaczonych zadań,

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • pracę w godzinach 7.00- 15.00,

 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,

 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,

 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),

 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,

 • podwyższone do 2% wpłaty do PPK,

 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Zespołu Nadzoru Robót w Biurze Utrzymania Infrastruktury jako:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Przewiń do profilu firmy

Aplikacja

Jeśli taki rozkład Ci odpowiada – przyjedź do nas!