Ta oferta pracy jest nieaktualna od 225 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych
  Miejsce pracy: Dział Nadzoru Technicznego w Łodzi

  Główne zadania:

  • wykonywanie obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, art. 25 i art. 26,
  • bieżąca kontrola prowadzonych przez spółkę inwestycji,
  • udział w naradach koordynacyjnych,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności ze standardem spółki i przepisami prawa,
  • opiniowanie zmian wprowadzanych do dokumentacji projektowej oraz nadzór nad ich realizacją,
  • uczestniczenie w opracowaniu standardów projektowych, wykonawczych, użytkowych,
  • uczestniczenie w opracowaniu elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór projektanta, wykonawcy robót budowlanych,
  • opiniowanie oraz obsługa zgłoszeń usterek i reklamacji oraz uczestniczenie w przeglądów gwarancyjnych nieruchomości,
  • uczestniczenie w zleconych czynnościach usług inżynierskich i doradztwa technicznego,
  • współpraca z działem sprzedaży i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w zakresie realizowanych obiektów i ich obsługi eksploatacyjnej.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, studia magisterskie, inżynierskie (kierunkowe),
  • tytuł zawodowy: inżynier,
  • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, Outlook),
  • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub o zbliżonym zakresie obowiązków,
  • prawo jazdy,
  • dyspozycyjność.

  Dodatkowym atutem będą:

  • znajomość podstaw kosztorysowania robót budowlanych, w programie NORMA,
  • znajomość podstaw programu Microsoft Project,
  • znajomość podstaw programu AutoCad,
  • znajomość języków obcych.

  CV ze zdjęciem oraz klauzulą o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, kopię uprawnień zawodowych, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prosimy wysłać do dnia 30.05.2018 r. za pomocą przycisku aplikowania lub na adres Archicom Polska S.A. ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, z dopiskiem: rekrutacja inspektor DNT

   

  Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wraz z CV podpisanego przez kandydata oświadczenia o poniższej treści w formie zeskanowanej lub załączonego zdjęcia:

  Oświadczenia do aplikowania: http://archicompolska.pl/Oswiadczenie_zgody_kandydata_RODO.pdf