Inspektor nadzoru inwestorskiego

Polski Holding Nieruchomości S.A.

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • rzetelna i bezstronna kontrola procesu budowlanego w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące przepisy oraz normy budowlane,

 • wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane,

 • bieżące monitorowanie wszystkich czynników mających bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych prac na budowie w branży ogólnobudowlanej,

 • bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zmian projektowych,

 • raportowanie postępów prac budowlanych do Kierownika Projektu wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej,

 • przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych,

 • współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz Kierownikiem Budowy i Kierownikami Robót,

 • nadzorowanie procesu inwestycyjnego do ostatecznego obioru i rozliczenia budowy, w tym m.in. nadzorowanie usuwania wad, i usterek,

 • doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanej inwestycji.

Nasze wymagania

 • uprawnienia wykonawcze lub wykonawcze i projektowe w zakresie posiadanej specjalności budowlanej bez ograniczeń w jednej z poniższych branż tj.

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub

 • uprawnienia w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym bez ograniczeń lub

 • uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

 • doświadczenie w wykonywaniu czynności nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/kierownika robót w branży ogólnobudowlanej,

 • łącznie nie mniej niż 10 lat, przy inwestycjach biurowych i mieszkaniowych,

 • wykształcenie wyższe budowlane,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość oprogramowania komputerowego np. MS Project, MS Office, AutoCad.

 • predyspozycje osobowościowe (dokładność, terminowość, uczciwość, umiejętność pracy w warunkach stresu).

To oferujemy

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym,

 • samodzielność przy wykonywaniu zadań,

 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy.

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami.

Przewiń do profilu firmy