Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru - Kierownik Projektów

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIO firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Koordynowanie prac związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w Instytucie.

 • Zapewnienie przestrzegania obowiązujących zasad przygotowania i realizacji inwestycji (zasad prawidłowej wyceny kosztów, zasad efektywności ekonomicznej, etc.).

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej w projektach prowadzonych przez Instytut.

 • Sprawowanie nadzoru nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie planowania i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.

 • Przygotowanie i współdziałanie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

 • Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami.

 • Opiniowanie dokumentacji projektowej, współudział w jej tworzeniu oraz udział w wizjach lokalnych obiektów przygotowywanych do postępowań inwestycyjnych lub prac modernizacyjnych.

 • Tworzenie i przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych dla obiektów objętych planem inwestycyjnym i remontowym.

 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja i kontrola kosztorysów przedkładanych przez wykonawców i podwykonawców.

 • Prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji.

 • Odbiór obiektów (robót) ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonanych prac, terminowości wykonania oraz nie przekraczania zatwierdzonych kosztów budowy, i przekazywanie ich do użytkowania.

 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym istniejących obiektów w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, prowadzenie kontroli okresowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.

 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Inspektor Nadzoru / Kierownik Projektów.

 • Posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

 • Umiejętność kosztorysowania oraz szczegółowej weryfikacji przedkładanych kosztorysów.

 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji.

 • Znajomość aktualnych przepisów z zakresu zasad przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz wytycznych i przepisów związanych z realizacją i rozliczaniem projektów.

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu, samodzielność i dokładność.

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy