Oferta pracy

Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • realizacja obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane,

 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,

 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,

 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,

 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,

 • kompletowanie, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,

 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,

 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,

 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,

 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Nasze wymagania

 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy o tym samym profilu specjalizacji,

 • wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne, np. Inżynieria Gazownictwa),

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacjach: sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

 • uprawnienia dla projektantów i nadzorujących budowę sieci gazowej z polietylenu (PE) – nadzór zgrzewania doczołowego (pożądane również uprawnienia nadzoru zgrzewania elektrooporowego),

 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego,

 • wiedza z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi,

 • znajomość rynku energii,

 • znajomość prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

 • znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy,

 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,

 • bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,

 • szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku,

 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,

 • dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • dodatkowy urlop

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników,

działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez prawie 195 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

Przewiń do profilu firmy

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy rejestrować on-line do dnia 17.01.2022 roku.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.