Oferta pracy

Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • realizowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w Ustawie Prawo Budowlane, w tym również dla zadań wykonywanych siłami własnymi,

 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,

 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,

 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków,

 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytorycznie opisywanie dokumentów finansowych,

 • kompletowanie, weryfikowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,

 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,

 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,

 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,

 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia gazowe – warunek konieczny,

 • zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE – lub gotowość do uzyskania,

 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego, rynku energii oraz prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

 • wiedza nt. zarządzania projektami inwestycyjnymi,

 • znajomość pakietu MS Office,

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • doświadczenie w obsłudze systemów klasy ERP np. SAP

To oferujemy

 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju umiejętności,

 • stabilny pracodawca – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; znajdujemy się w ścisłej czołówce najlepszych Pracodawców w Polsce! Zajęliśmy 7 miejsce w badaniu marki pracodawcy Randstad Employer Brand Research 2022,

 • jednozmianowy system czasu pracy,

 • premia miesięczna i kwartalna,

 • szeroki pakiet benefitów w tym m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty sportowej, świadczenia okolicznościowe, świadczenia dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku,

 • możliwość zapisania się do Pracowniczego Programu Emerytalnego, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach wyższych i podyplomowych,

 • work-life balance np. elastyczne godziny pracy, dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia (święto branżowe, tzw. „Barbórka”),

 • przyjazne miejsce pracy – dobra komunikacja i wzajemny szacunek,

 • dbałość o środowisko – dostarczamy ekologiczne paliwo.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • dodatkowy urlop

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

Przewiń do profilu firmy