Oferta pracy

Inspektor Nadzoru

Polskie Koleje Państwowe S.A. O firmie

 • Lublin, lubelskie

 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Lublin

 

Zakres czynności:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji i remontów z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • nadzór nad realizacją inwestycji i robót budowlanych zgodnie z ustawą prawa budowlanego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - ukończone studia o kierunku dającym prawo do używania tytułu inżynier budownictwa,
 • posiadane uprawnienia do nadzorowania w branży budowlanej bez ograniczeń,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i zaświadczenie o opłaceniu składki na rok 2019 oraz 1 kw. 2020,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w nadzorze robót budowlanych min 3 lata praktyki,
 • biegła znajomość programu kosztorysowego Norma i sporządzania kosztorysów,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • posiadanie czynne prawa jazdy kat B,
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność,
 • realizowanie zadań w terenie na obszarze Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości Kielce (ok. 2 x tydz.) oraz Lublin (ok 2 x tydz.).
Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji za pomocą przycisku
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie www.pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że potwierdzeniem przyjęcia Państwa aplikacji jest otrzymanie maila zwrotnego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy