Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.O firmie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Armii Krajowej 2

Opole

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów do około 7 milionów odbiorców.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Inspektor Nadzoru
(Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Dział Inwestycji i Remontów)

Nr. ref.: PSGCS.ZZLR.210.962.20

Miejsce świadczenia pracy:
Obszar działania Oddziału Zakład Gazowniczy w Opolu

Najważniejsze zadania:

 • realizacja obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane,
 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,
 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,
 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,
 • kompletowanie, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,
 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,
 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Co jest dla nas ważne?

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego, rynku energii oraz prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
 • wiedza nt. zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE – nadzór zgrzewania doczołowego i elektrooporowego (lub gotowość do uzyskania).

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy,
 • 13. pensję,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji (m.in. udział w projektach, szkoleniach, studiach).
CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line
do dnia 13 grudnia 2020 roku.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich
danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby
przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy