Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor Nadzoru

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.

 • Opole

  Opole, opolskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat, część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należeć usługi w zakresie nadzoru jakości i nadzoru budowlanego dla określonej branży, związane z realizacją inwestycji, polegające m.in. na:

 • sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem i sposobem realizacji robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego,

 • kontrolowaniu jakości wykonanych robót,

 • zatwierdzaniu materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw wykonawców,

 • przeprowadzaniu regularnych inspekcji terenu budowy,

 • rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie wykonywanych robót,

 • uczestnictwie w odbiorze robót i inwestycji, oraz innych czynnościach dotyczących stwierdzenia wad i usterek w robotach budowlanych,

 • udziale w naradach koordynacyjnych,

 • sprawdzaniu robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, z protokolarnym odbiorem i/lub wpisem do dziennika budowy,

 • uczestniczeniu w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

 • opiniowaniu rozwiązań zamiennych do projektu wykonawczego i wszelkich projektów technicznych,

 • weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem jej wykonalności, zgodności z przepisami, ze stanem istniejącym,

 • sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i współpracy przy jej kompletowaniu,

 • wsparciu dla projektanta sprawującego nadzór autorski nad inwestycją.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w jednej z następujących specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej lub drogowej,

 • wysoko rozwinięte umiejętności związane z koordynacją i zarządzaniem robotami,

 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy.

To oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania oraz posiadanego doświadczenia i umiejętności,

 • pracę w miłej atmosferze przy wyjątkowych projektach,

 • rozwój kompetencji.

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. to inżynierska firma konsultingowa z wieloletnią tradycją w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, będąca liderem w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Nasze atuty to doświadczenie, odpowiedzialność i technologia. To one w połączeniu z wiedzą, pasją i zaangażowaniem naszych ekspertów sprawiają, że możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Przewiń do profilu firmy