Oferta pracy

Inspektor nadzoru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 • Wilczak 51, Stare Miasto, Poznań
  Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wilczak 51

Stare Miasto

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez WZDW w Poznaniu funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg,

 • prowadzenie spraw z przebiegu i realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

 • pełnienie funkcji koordynatora (Kierownika Projektu) dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych,

 • nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów,

 • współudział w opiniowaniu i weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska) oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg lub średnie budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska) oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg,

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej (bez ograniczeń),

 • przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Mile widziane

 • znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań a w szczególności Ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie robót publicznych, o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do Ustawy.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,

 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,

 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7.00 do 8.00 – kończy w godzinach od 15.00 do 16.00,

 • objazdy dróg autem służbowym w godzinach pracy,

 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,

 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz U. z 2022 r., poz. 530).

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy składać w terminie do 31.07.2022 r.

nadsyłać pocztą pod adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61- 623 Poznań

Aplikować na stronie

https://wzdw.pl/bip/oferty-pracy/

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektor nadzoru

Miejsce pracy: Poznań

Przewiń do profilu firmy