Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.


  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  poszukuje obecnie osoby do
  Oddziału w Poznaniu
  na stanowisko
  Inspektor Nadzoru
  w Dziale Inwestycji i Remontów
  Miejsce pracy: Poznań
  Nr ref. 274/P/2018

  DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z projektami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, geologiczno-górniczego oraz postanowieniami zawartymi w umowach z wykonawcami robót w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych
  • kontrolowanie zgodności prowadzonych prac inwestycyjnych i budowlanych z projektami oraz przepisami prawa
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, w tym zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie
  • współpraca z Nadzorem autorskim oraz organami administracji Państwowej i Terytorialnej, INB, UDT
  • weryfikacja dokumentów dopuszczających do prób przewidzianych w projekcie
  • uczestnictwo w próbach i odbiorach, w tym organizacja odbioru technicznego i końcowego
  • weryfikacja dokumentacji odbiorowej
  • przygotowanie i uczestnictwo w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów budowlanych oraz przekazanie ich do użytkowania
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych zakresów robót
  • weryfikacja kosztorysów powykonawczych, ofertowych oraz potwierdzanie obmiarów prac
  • potwierdzanie usunięcia wad
  • kontrolowanie rozliczenia budowy, weryfikacja nakładów rzeczowych oraz opiniowanie i weryfikacja zasadności faktur do zapłaty
  • kontrolowanie zrealizowanych obiektów przed upływem gwarancji
  • aktualizacja informacji wynikających z zakresu prowadzonych nadzorów w obowiązującym systemie informatycznym

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

  • wykształcenia wyższego technicznego
  • 3-letniego doświadczenia przy realizacji projektów budowlanych (na stanowisku kierownika projektu, kierownika budowy lub inspektora nadzoru)
  • praktycznej znajomości prawa budowlanego oraz energetycznego
  • posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • posiadania czynnego prawa jazdy kat. B
  • biegłej obsługi pakietu Office, w szczególności Excel
  • gotowości do wyjazdów służbowych na terenie kraju
  • komunikatywnej znajomości języka angielskiego
  • umiejętności pracy w zespole
  • odporności na stres

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE 

  • znajomość branży gazowniczej
  • znajomość prawa zamówień publicznych
  • posiadanie uprawnień energetycznych eksploatacyjnych i dozorowych grupa 3
  DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU ZYSKASZ
  możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskimkonkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracyprofesjonalne narzędzia pracyprywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)pracowniczy program Emerytalnydofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcychdofinansowanie do wypoczynku
  Miejsce świadczenia pracy:
  Poznań, ul. Grobla 15

  Oferty prosimy nadsyłać do:
  4 stycznia 2019 r.
   
  Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i wskazaniem odpowiedniego numeru referencyjnego za pomocą przycisku:

  Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

   

  Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

   

  W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

  Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych


  Po co nam dane osobowe?

  Szukamy kandydatów do pracy w naszej spółce. Dane, które zbieramy o Pani/Panu są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu oceny przydatności do pracy oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

  Z kim dzielimy się danymi?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

  Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

  Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Pani/Pana dane osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f), polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

  Jak długo będziemy przetwarzać dane?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie procedury rekrutacyjnej.
  Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie ww. okresu.

  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

  Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy
  • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebarane nieprawidłowe dane.
  • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych
  • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa

  Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

  Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:

  [email protected]