Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor nadzoru robót budowlanych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Stanisława Przybyszewskiego 102

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • planowanie remontów, przygotowanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców robót budowlanych, nadzór nad wykonywaniem remontów wraz z rozliczaniem remontów nieruchomości należących do Spółki,

 • przygotowywanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców konserwacji, drobnych napraw i robót usuwających awarie,

 • nadzór nad wykonywaniem konserwacji, drobnych napraw i usuwaniem awarii wraz z rozliczaniem wykonanych usług przez firmy zewnętrzne,

 • przygotowanie postępowań na potrzeby wyłaniania wykonawców usług z zakresu serwisowania urządzeń zamontowanych w nieruchomościach Spółki, a także nadzór nad wykonawcami realizującymi prace serwisowe na rzecz Spółki,

 • planowanie i nadzorowanie wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z rozliczaniem wykonanych prac przez jednostki zewnętrzne,

 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami,

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych Spółki.

Nasze wymagania

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

 • wykształcenie wyższe inżynieryjne- budowlane,

 • co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych,

 • wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów do kosztorysowania (Norma Pro 04),

 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.),

 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • praca będzie wykonywana w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz na terenie miasta Wrocławia,

 • umowa o pracę na pełny etat,

 • atrakcyjne wynagrodzenie,

 • system pracy jednozmianowy, od pon. do pt. w godzinach 7:30- 15:30,

 • telefon służbowy oraz przyznany limit kilometrów na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. to największy TBS w Polsce i lider w budowaniu mieszkań na wynajem.

Stworzyliśmy we Wrocławiu nowe osiedla mieszkaniowe z pełną infrastrukturą techniczną. W swoim portfolio inwestycyjnym posiadamy 98 budynków z blisko 4000 mieszkań na wynajem. Zarządzamy też lokalami usługowymi, miejscami postojowymi w garażach oraz zewnętrznymi parkingami.

W najbliższym czasie rozpoczynamy nowe inwestycje, m.in. budowę ponad 300 mieszkań w 12 budynkach i przygotowujemy kolejne inwestycje.

Dodatkowo w ramach posiadanego zasobu rozwijamy nowe ciekawe projekty związane z komercjalizacją posiadanych nieruchomości.

Naszym pracownikom oferujemy ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i możliwość rozwoju zawodowego.

Dbamy o pozytywną atmosferę oraz dobre relacje.

Przewiń do profilu firmy