Katowickie Wodociągi S.A.

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

Katowickie Wodociągi S.A.O firmie

Katowickie Wodociągi S.A.

89

Katowice

top
Katowickie Wodociągi S.A. to spółka miejska świadcząca usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice. Eksploatuje ponad 1000 km sieci wodociągowej i 750 km sieci kanalizacyjnej, prowadzi również eksploatację czterech oczyszczalni ścieków.
 
 
Aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: Katowice

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • 5 lat pracy w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym
 • Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dokładność oraz sumienność
 • Samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia

 

Obowiązki:

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego
 • Opiniowanie projektów budowlanych
 • Sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich i ofertowych
 • Uzgodnienia z wykonawcami robót budowlanych
 • Weryfikacja dokumentacji odbiorowej i rozliczanie robót
 • Udział w opracowaniu specyfikacji przetargowych

Oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy
 • Niezbędne narzędzia do jej wykonywania
 • Pakiet socjalny
Oferty należy składać do dnia 29.02.2020r. za pomocą przycisku aplikowania.
 
Skontaktujemy się z osobami spełniającymi nasze oczekiwania.

Skontaktujemy się z osobami spełniającymi nasze oczekiwania.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Katowickie Wodociągi S.A. to spółka miejska świadcząca usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice. Eksploatuje ponad 1000 km sieci wodociągowej i 750 km sieci kanalizacyjnej, prowadzi również eksploatację czterech oczyszczalni ścieków.
 
 
Aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • 5 lat pracy w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym
 • Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dokładność oraz sumienność
 • Samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia

 

Obowiązki:

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego
 • Opiniowanie projektów budowlanych
 • Sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich i ofertowych
 • Uzgodnienia z wykonawcami robót budowlanych
 • Weryfikacja dokumentacji odbiorowej i rozliczanie robót
 • Udział w opracowaniu specyfikacji przetargowych

Oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy
 • Niezbędne narzędzia do jej wykonywania
 • Pakiet socjalny
Oferty należy składać do dnia 29.02.2020r. za pomocą przycisku aplikowania.
 
Skontaktujemy się z osobami spełniającymi nasze oczekiwania.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Skontaktujemy się z osobami spełniającymi nasze oczekiwania.

Ogłoszenie archiwalne