Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych - Teletechnicznych

SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE

5 300 brutto / mies.
 • Kaszubska 42
  Szczecin, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE

Kaszubska 42

Szczecin

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych - Teletechnicznych

Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku:

 1. dokonywanie przeglądów okresowych rocznych nieruchomości i pomieszczeń będących w użytkowaniu Sądu Okręgowego w Szczecinie,
 2. przygotowywanie materiałów do wniosków inwestycyjnych i remontowych oraz planów i sprawozdań,
 3. przyjmowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie jej zatwierdzenia przez jednostkę nadrzędną, uzgadnianie z odpowiednimi władzami terenowymi, sprawdzanie kompletności dokumentacji i opiniowanie z ramienia inwestora,
 4. kompletowanie dokumentacji prawnej i projektowo – kosztorysowej,  nadzorowanie robót, zawieranie umów, rozliczanie wykonawców,
 5. zapewnienie wykonawstwa robót (wybór wykonawcy), przygotowywanie umów, innych uzgodnień dotyczących wykonywanych remontów – inwestycji pomiędzy wykonawcą a inwestorem  (zbieranie ofert, organizowanie i uczestniczenie w przetargach, nadzór nad robotami),
 6. odbiór inwestycji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym,
 7. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym,
 8. branie udziału w  pracach Komisji Przetargowej,
 9. nadzorowanie i rozliczanie przydzielonych prac z zakresu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 10. dokonywanie okresowych kontroli obiektów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego, zgodnie z Prawem Budowlanym,  kontroli Księgi Obiektu  Budowlanego; sprawdzanie wykonania zaleceń  z poprzedniej kontroli.

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 

 Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera  (w tym obsługa pakietu MS Office),
 • biegła znajomość programu do kosztorysowania NORMA,
 • biegła znajomość przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności elektrycznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym ubezpieczeniem,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej lub kierownika robót branży elektrycznej,  min. 2 lata ,
 • praktyczna znajomość przepisów i procedur dotyczących procesu przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwa ścigane                                   z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

    Wymagania pożądane :

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, operatywność, dokładność  i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Ogłoszenie archiwalne