Ta oferta pracy jest nieaktualna od 105 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

 • Radom, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-12-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
  Miejsce pracy: Radom
  Nr. Ref. 181/18

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  • Nadzór inwestorski realizowany zgodnie z wymogami prawa budowlanego
  • Kontrola jakości stosowanych materiałów, udział w odbiorach robót oraz w próbach rozruchów urządzeń, instalacji, sieci
  • Potwierdzanie i sprawdzanie przerobów i obmiarów prac dodatkowych i zmiennych
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej i rozwiązań materiałowych oraz technicznych
  • Realizacja obowiązków związanych z wypełnianiem wymogów obsługi gwarancyjnej
  • Raportowanie

  Miejsce pracy: RADOM (z koniecznością podróży do Warszawy)

  NASZE WYMAGANIA

  • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu Inżynierii Sanitarnej
  • Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie; uprawnienia sanitarne bez ograniczeń w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
  • Minimum 6 lat doświadczenia w pracy inspektora nadzoru
  • Posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów
  • Znajomość przepisów prawa budowlanego, przepisów branżowych
  • Znajomość zasad kosztorysowania robót oraz procesu inwestorskiego
  • Dobra praktyczna znajomość MS Office
  • Umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

  OFERUJEMY

  • Pracę przy realizacji prestiżowych projektów
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
  • Atrakcyjne warunki

  APLIKUJ

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 21.12.2018r. klikając przycisk Aplikuj Teraz.

  KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:


  - Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w  Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:[email protected] , telefon: 22 650 11 11 (lub 22650 1943, 22650 1039, 22650 1927)

  - Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail [email protected], telefon 22 650 30 47.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

  - Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych i/lub chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 § 1 lit. a)RODO

  Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji?
   TAK     NIE
  Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji?
   TAK     NIE

  - Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagają ce przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

  - Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od daty ich otrzymania.

  - Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  - Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości  wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.