Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych

Polski Rejestr Statków S.A.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Jesteśmy instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która kierując się interesem publicznym – poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów - pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych

Do zadań pracownika należeć będzie m.in:

 • pełnienie nadzoru w zakresie robót sanitarnych w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, w tym także dofinansowywanych ze środków UE,
 • nadzór techniczny nad realizacją, jakością i terminowością robót sanitarnych zgodnie z projektami oraz specyfikacjami technicznymi,
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • organizowanie i udział w odbiorach częściowych, próbach, odbiorach technicznych, i końcowych,
 • udział w przeprowadzanych rozruchach obiektów,
 • udział w przekazywaniu obiektów do eksploatacji, organizowanie przeglądów w okresie gwarancji,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie projektowania i wykonawstwa oraz jakościowej i powykonawczej,
 • współpraca ze służbami eksploatacyjnymi w zakresie odbiorów i użytkowania obiektów,
 • nadzór oraz prowadzenie przeglądów okresowych,
 • udział w kompleksowym i terminowym przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych do Inwestorów w tym koordynowanie współpracy międzybranżowej z przyszłymi konsorcjantami i podwykonawcami,
 • współpraca z właściwymi działami firmy, głównie z Biurem Pionu Nadzorów Przemysłowych, Biurem Prawnym oraz Działem finansowym, podczas opracowywania ofert oraz doboru odpowiednich konsorcjantów, podwykonawców, produktów/rozwiązań,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów, ofert, raportów i analiz związanych z wykonywaną pracą,
 • sporządzanie kalkulacji / wyceny ofertowej (arkusze Excel), weryfikacja pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane pełne lub wykonawcze (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru w zakresie uprawnień określonych powyżej,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie uprawnień określonych powyżej, przy inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektu rafineryjnego/petrochemicznego lub obiektu systemu przesyłowego ropy naftowej, paliw lub gazu ziemnego będzie mile widziane,
 • wiedza z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem procedur FIDIC,
 • znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów branżowych, norm technicznych, postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania obiektów systemu przesyłowego w branży techniczno – technologicznej oraz wszelkich aspektów związanych z pracami w sąsiedztwie czynnych sieci i instalacji,
 • doświadczenie i wiedza w obszarze zarządzania projektami oraz harmonogramowaniu i raportowaniu realizowanych prac,
 • znajomość najnowszych trendów w technologii branży sanitarnej,
 • umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad, Power point i pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programu kosztorysowego Norma,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej,
 • uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowli hydrotechnicznych,
 • praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
 • uprawnienia SEP grupy D dla gazu (mile widziane E dla gazu),
 • dostęp do informacji niejawnych na poziomie poufne,

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznym zespole w organizacji o marce rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy,
 • możliwość pracy przy różnorodnych projektach,
 • adekwatne wynagrodzenie oraz system premiowy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy