Oferta pracy

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieO firmie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nowoursynowska 166

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej istniejących zasobów w zakresie instalacji budynkowych

 • Przygotowanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej i kosztowej

 • Przygotowanie zakresów rzeczowych dla zamówień na roboty budowlane, usługi projektowe itp.

 • Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych

 • Oszacowanie kosztów robót

 • Nadzór nad robotami i współpracę z inspektorami innych branż

 • Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją umów

 • Rozliczanie umów

 • Współpraca z jednostkami administracyjnymi Uczelni

 • Uzyskanie decyzji administracyjnych

 • Kontrole okresowe wynikające z Prawa budowlanego

 • Archiwizacja dokumentacji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru

 • Doświadczenie w zakresie instalacji: wentylacyjno-klimatyzacyjnych mechanicznych, ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru (branża sanitarna)

 • Wpis do Izby Zawodowej

 • Znajomość kosztorysowania

 • Znajomość programów: AutoCAD, Norma, Word, Excel, PowerPoint

Mile widziane

 • Uprawnienia do projektowania

 • Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i ciepłowniczych

To oferujemy

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju

 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy

 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego

 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW

 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW

 • Paczki na święta dla dzieci

 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci

 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów