Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • Szczecin

  Szczecin, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 9 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • realizowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w Ustawie Prawo Budowlane, w tym również dla zadań wykonywanych siłami własnymi

 • inicjowanie rozpoczęcia budowy

 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową

 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków

 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytorycznie opisywanie dokumentów finansowych

 • kompletowanie, weryfikowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych

 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego

 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania

 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi

 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • min. 3 lata doświadczenia w pracy o podobnym zakresie obowiązków

 • prawo jazdy kat. B

 • up. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instal. i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń kierowania robotami budowlanymi w specjalizacjach: sieci, instalacje i urządzenia gazowe

 • zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę sieci gazowej z polietylenu

 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego, wiedza z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi

 • znajomość prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy

 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę

 • szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku

 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania uprawnień zawodowych, poprzez udział w szkoleniach, kursach oraz studiach

 • bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi

 • dodatkowy dzień wolny od pracy: 4 grudnia

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • dodatkowy urlop

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy rejestrować on-line: APLIKUJ do dnia 18 maja 2022 roku.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

Przewiń do profilu firmy