Oferta pracy

Inspektor nadzoru w Biurze Inwestycji - obszar elektryczny

ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Poland S.A.

aleja Józefa Piłsudskiego 92

Dąbrowa Górnicza

Twój zakres obowiązków

 • sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branża instalacyjna: sieci, instalacje i urządzenia: elektryczne i elektroenergetyczne),

 • kontrola projektów budowlanych, wykonawczych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami polskimi i europejskimi,

 • proponowanie rozwiązań zamiennych, bardziej ekonomicznych lub poprawnych technicznie,

 • omawianie i analiza poszczególnych rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń z projektantami i architektami,

 • udział w przetargach na wybór generalnego wykonawcy, wykonawców branżowych oraz dostawców poszczególnych systemów i ważniejszych urządzeń,

 • kontrola i zatwierdzanie materiałów proponowanych przez wykonawców branżowych,

 • omawianie, analiza i planowanie przebiegu budowy z generalnym wykonawcą i wykonawcami branżowymi,

 • nadzorowanie prac przy budowie obiektów, kontrolą jakości, korespondencją z generalnym wykonawcą oraz wykonawcami branżowymi,

 • współudział w kompletowaniu materiałów i spełnianiu wewnętrznych wymagań AMP.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka,

 • uprawnienia budowlane, wykonawcze bez ograniczeń specjalność: sieci, instalacje i urządzenia: elektryczne i elektroenergetyczne – warunek konieczny,

 • kilkuletnie doświadczenie w branży budowlanej w zakresie instalacji,

 • dobra znajomość języka angielskiego,

 • znajomość norm i przepisów prawa budowlanego,

 • znajomość pakietu MS Office, AutoCad,

 • gotowość do 100% zaangażowania się w projekty na terenie innych lokalizacji,

 • prawo jazdy kategorii B.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • przedszkole / żłobek pracowniczy

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne