Ta oferta pracy jest nieaktualna od 308 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor

 • Nowa Wieś Wielka (pow. bydgoski), kujawsko-pomorskie
 • Kierownik
 • 2018-07-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  ORLEN Centrum Serwisowe to Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN będąca jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm specjalizujących się w sprzedaży, serwisie i remontach urządzeń związanych ze stacjami paliw. Szczegółowy zakres realizowanych usług dotyczy takich obszarów jak: serwis Baz Paliwowych, integrowanie systemów informatycznych, budowy stacji LPG, wykonawstwa robót technicznych i elektrycznych, remonty urządzeń i podzespołów, sprzedaż urządzeń i części zamiennych dla stacji paliw, legalizacje pierwotnych i ostatecznych odmierzaczy paliw, wzorcowanie sond pomiarowych oraz legalizacje zbiorników, szkolenie pracowników serwisowych oraz doradztwo techniczne i handlowe. Obecnie firma jest najnowocześniejszą spółką serwisową w Polsce dostarczającą przetestowane, nowoczesne technologie wypracowane w ramach programu badań i rozwoju (R&D).

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
  Inspektor
  Numer ref.: INSP-NWW/2018
  Miejsce pracy: Nowa Wieś Wielka (pow. bydgoski)
  Ważne do: 16-08-2018

   

  Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

  • nadzorowanie wykonywanych prac przez podległych pracowników
  • czuwanie nad jakością i efektywnością wykonywanych prac
  • sprawozdawczość z wykonanych prac w nadzorowanym obszarze

  Pracując u nas możesz liczyć na:

  • zatrudnienie w stabilnej i prężnie rozwijającej się firmie
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • szeroki pakiet świadczeń socjalnych

  Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne – mile widziane wyższe
  • bardzo dobra znajomości obsługi pakietu MS Office
  • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w przemyśle lub zakładach mechanicznych
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość zagadnień technologii paliw oraz urządzeń mechanicznych z branży paliwowej – mile widziana

  Dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość budowy i działania instalacji LPG
  • uprawnienia energetyczne grupy 1 typu D
  • znajomość zagadnień technologii paliw oraz urządzeń mechanicznych
  • zdolności interpersonalne w organizowaniu i nadzorowaniu prac pod presją czasu

  Proszę o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku ,,aplikuj" w temacie wiadomości proszę wpisać: Inspektor - NWW.

  bottom

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 : Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

  Z Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie na adres: ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58
  • przez e-mail: [email protected]

  1.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

  2.Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:

  • Przepisy prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
  • Uzasadniony interes ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

  3.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

  4.Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres: ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58 lub przez e-mail: [email protected]
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., przez e-mail: [email protected]

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO;

  6. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.