Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor Ochrony Danych

MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

Osiedle Szkolne 20

Nowa Huta

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określonych dalej pojęciem: „Rozporządzenie” oraz prowadzenie innych czynności związanych z ochroną danych osobowych przyjętych przez Administratora (MDDPS).

 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywającego na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państwa członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

 • Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państwa członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 • Dokonywanie systematycznych kontroli przeglądów stosowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób przetwarzających dane osobowe.

 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia.

 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach, prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 • Nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, określenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Administratora Danych zasad ochrony danych osobowych.

 • Udział w pracach nad przygotowaniem projektów, w tym opiniowanie, regulacji wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych i zarządzaniem systemami do ich przetwarzania.

 • Reprezentowanie Administratora (MDDPS) w kontrolach i postępowaniach przed UODO.

 • Informowanie Administratora Danych o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych.

 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w MDDPS.

 • Prowadzenie rejestru naruszeń danych osobowych w jednostce.

 • Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie procedur ochrony danych osobowych w MDDPS.

 • Procedowanie spraw o dostęp do zewnętrznych baz danych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych MDPPS.

 • Udział w opracowaniu procedur zewnętrznych, w szczególności w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

 • Monitorowanie otoczenia prawnego w zakresie zmian w przepisach, wytycznych.

Nasze wymagania

I. Wymagania:

Doświadczenie: co najmniej 1 rok pracy na stanowisku związanym

z ochroną danych osobowych.

Wykształcenie wyższe.

Znajomość RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych.

Mile widziane referencje.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

Doświadczenie zawodowe w jednostkach finansów publicznych.

Ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych.

Wiedza na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych.

Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Bardzo dobra znajomość:

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

znajomość regulacji prawnych w zakresie:

a. kodeksu postępowania administracyjnego,

b. ustawy o pracownikach samorządowych,

c. ustawy o dostępie do informacji publicznej,

d. ustawy o samorządzie gminnym.

Doświadczenie w samodzielnym opracowywaniu wewnętrznych dokumentów takich jak procedury, polityki, regulaminy, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych.

Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu analiz ryzyka, projektów związanych

z reagowaniem na naruszenia ochrony danych, ustalaniem skutków naruszeń.

Doświadczenie w reprezentacji klientów w kontrolach i postępowaniach przed UODO będzie dodatkowym atutem.

Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania

i organizacji pracy.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test wymaganych umiejętności.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej: zlecenie.

 • Wynagrodzenie: do ustalenia w zależności od doświadczenia zawodowego i kompetencji.

Warunki pracy i płacy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej: zlecenie.

 • Wynagrodzenie: do ustalenia w zależności od doświadczenia zawodowego i kompetencji.

 • Termin rozpoczęcia pracy: X 2022 r.