Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Ochrony Fizycznej

 • Białystok, podlaskie
 • Kierownik
 • 13.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Białystok
  Inspektor Ochrony Fizycznej

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.: 

  • organizowanie pracy oraz wsparcie podległych pracowników w realizacji zadań ochrony na terenie chronionych obiektów,
  • realizowanie założeń wynikających z instrukcji ochrony oraz systemu bezpieczeństwa,
  • tworzenie grafików, rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,
  • szkolenie i wprowadzanie nowych pracowników,
  • tworzenie dokumentacji obiektowej,
  • utrzymywanie kontaktu z Kontrahentem oraz odpowiedzialność za wysoką jakość świadczonej usługi.

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników ochrony,
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej „B”
  • umiejętność organizacji i koordynacji pracy podległego zespołu,
  • samodzielność, operatywność, dynamizm w działaniu,
  • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
  • prawo jazdy kat. B.
  aplikuj

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku "Aplikuj"

  Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.

  Klauzula Informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)
  Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
  2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl   
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
  5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  6. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  bottom