Inspektor robót budowlanych w branży sanitarnej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Stanisława Przybyszewskiego 102

Wrocław

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. to  największy TBS w Polsce i lider w budowaniu mieszkań na wynajem.

Stworzyliśmy we Wrocławiu nowe osiedla mieszkaniowe z pełną infrastrukturą techniczną. W swoim portfolio inwestycyjnym posiadamy 98 budynków z blisko 4000 mieszkań na wynajem. Zarządzamy też lokalami  usługowymi, miejscami  postojowymi w garażach oraz zewnętrznymi parkingami.

W najbliższym czasie rozpoczynamy nowe inwestycje, m.in. budowę ponad 300 mieszkań w 12 budynkach i przygotowujemy kolejne inwestycje. 

Dodatkowo w ramach posiadanego zasobu rozwijamy nowe ciekawe projekty związane z komercjalizacją posiadanych nieruchomości.

Naszym pracownikom oferujemy ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i możliwość rozwoju zawodowego.

Dbamy o pozytywną atmosferę oraz dobre relacje.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor robót budowlanych w branży sanitarnej

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków służbowych inspektora nadzoru robót budowlanych TBS Wrocław Sp. z o.o. w specjalności instalacyjnej w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Do obowiązków będzie należeć prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych Spółki
 • planowanie remontów, przygotowanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców robót budowlanych, nadzór nad wykonywaniem remontów wraz z rozliczaniem remontów nieruchomości należących do Spółki
 • przygotowywanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców konserwacji, drobnych napraw i robót usuwających awarie
 • nadzór nad wykonywaniem konserwacji, drobnych napraw i usuwaniem awarii wraz z rozliczaniem wykonanych usług przez firmy zewnętrzne
 • przygotowanie postępowań na potrzeby wyłaniania wykonawców usług z zakresu serwisowania urządzeń zamontowanych w nieruchomościach Spółki, a także nadzór nad wykonawcami realizującymi prace serwisowe na rzecz Spółki
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z rozliczaniem wykonanych prac przez jednostki zewnętrzne

Szczegółowe warunki zatrudnienia oraz wymagania dostępne na stronie internetowej pracodawcy: http://www.tbs-wroclaw.com.pl/inspektorzy-robot-budowlanych.html

Wymagania podstawowe wobec kandydatów 

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, niezbędne do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
 • wykształcenie wyższe inżynieryjne - inżynier elektryk, inżynier sanitarny lub inżynier ogólnobudowlany
 • co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych lub instalacyjnych lub budowlanych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych
 • wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów do kosztorysowania (Norma Pro 04)
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru w przypadku inspektora w branży elektrycznej
 • inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.)
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane będzie również doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, Internetu, jak też z automatyki budynku, w tym zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediów komunalnych. Dodatkowym atutem będzie również doświadczenie z BMS, PV, zielonej i niebieskiej energii oraz uprawnienie audytora energetycznego.

Warunki zatrudnienia

 • praca będzie wykonywana w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz na terenie miasta Wrocławia
 • umowa o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • system pracy jednozmianowy, od pon. do pt. w godzinach 7:30- 15:30
 • telefon służbowy oraz przyznany limit kilometrów na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. moich danych osobowych,   zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust2016r poz.922 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy