Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor / Specjalista ds. Ochrony Środowiska i BHP

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKIO firmie

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Aleja Papieża Jana Pawła II 31

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • realizacja obowiązków służby bhp wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i instrukcji BHP;

 • prowadzenie postępowań powypadkowych, koordynowanie działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska;

 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP;

 • raportowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony środowiska;

 • nadzorowanie bieżących spraw dotyczących ochrony środowiska oraz współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie;

 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uczelni z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz uczestniczenie w odbiorach nowo budowanych lub modernizowanych obiektach;

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie Ochrony Środowiska;

 • udział w opracowywaniu analizy oceny ryzyka zawodowego, rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka zawodowego;

 • sporządzanie dokumentacji i raportów w zakresie ochrony środowiska oraz nadzór nad nimi;

 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej oraz chorób zawodowych;

 • nadzór nad gospodarką odpadami, emisjami gazów, pyłów do powietrza;

 • proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo;

 • współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska i bhp;

 • obsługa Bazy Danych Odpadów (BDO) w zakresie Kart Przekazania Odpadów (KPO) i innych rejestrów związanych z Ochroną Środowiska.

Nasze wymagania

 • wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • doświadczenie w zakresie ochrony środowiska;

 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bhp;

 • umiejętność organizacji własnej pracy, samodzielność;

 • odporność na stres, komunikatywność;

 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi MS Word, MS; Excel, MS Power Point;

 • znajomość środowiska BDO w celu prowadzenia ewidencji odpadów.

To oferujemy

 • pełny wymiar etatu;

 • miłą atmosferę pracy;

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w instytucji o ustabilizowanej pozycji;

 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

 • CV;

 • list motywacyjny;

 • kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach;

 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko samodzielnego referenta o złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Dokumenty dodatkowe:

 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);

 • dokumenty rekrutacyjne, w tym CV oraz list motywacyjny należy składać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r.;

 • kontakt telefoniczny z Działem BHP i Ochrony Środowiska – 91 444 11 39;

 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.