Inspektor - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 • Aleksandrów Łódzki, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-01-22
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 2019-02-21)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  "PGKiM" Sp. z o.o.

  Spółka świadcząca usługi w zakresie: poboru, uzdatniania, dostarczania wody, oczyszczania ścieków,
  wytwarzania ciepła i administrowania nieruchomościami zatrudni pracownika na stanowisko:

  Inspektor - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki

  Opis stanowiska:

  • Przygotowywanie i rozstrzyganie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  • Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych;
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa;
  • Aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących zamówień publicznych;
  • Prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi.
  • Wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych;

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Samodzielność w działaniu;
  • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
  • Znajomośc ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur przetargowych i przepisów branżowych.

  Wymagania dodatkowe:

  • Umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
  • Doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością, inicjatywność;
  • Odpowiedzialność, rzetelność i sumienność;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, życzliwość;
  • Otwartość na nowe pomysły i gotowość do podejmowania wyzwań.

  Oferujemy:

  • Interesującą pracę;
  • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
  • Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia;
  • Pracę w przyjaznej atmosferze.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania albo składanie /przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o. o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki do dnia 04.02.2019 r.

  www.pgkimal.pl

  tel. 42 712 49 25

  Prosimy o zawacie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
  Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.