Ta oferta pracy jest nieaktualna od 148 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Zgód Wodnoprawnych

 • lubelskie
 • Specjalista
 • 23.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

       Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Młodszy Specjalista ds. Zgód Wodnoprawnych
  Miejsce pracy: Biała Podlaska, Zamość. Lublin

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
  • przygotowywanie projektów pism w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych,
  • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w zakresie: prawa, administracji, inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, hydrogeologii lub studenci ostatniego roku wyżej wymienionych studiów,
  • znajomości przepisów ustawy Prawo wodne, w zakresie dotyczącym zgód wodnoprawnych,
  • znajomości przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • sprawnej obsługi oprogramowania biurowego,
  • atutem będzie, co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych.

  Kandydatów posiadających:

  • dobrą organizacje pracy własnej,
  • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
  • łatwość komunikacji oraz pracy w zespole
  • umiejętność analitycznego myślenia,

  zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • wspierające środowisko pracy,
  • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń.

   

  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty klikając w odpowiednie miasto.

  Oferty należy składać w terminie do: 12.03.2019 r.

  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: [email protected]

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.04.2019 r.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.