Inspektor / Technik ds. instalacyjnych

 • Poznań, wielkopolskie
 • Matejki 57, 61-755 Poznań, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 27.07.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 26.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest Miasto Poznań. 

  Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. ZKZL sp. z o.o. pełni także samodzielną rolę zarządcy nieruchomości zasobu komunalnego Miasta Poznania.

  Inspektor / Technik ds. instalacyjnych
  Location: Poznań

  Zakres podstawowych czynności:

  • Monitorowanie przygotowania instalacji c.o. oraz węzłów cieplnych do okresu grzewczego i ich pracy w okresie grzewczym.
  • Analiza potrzeb w zakresie doposażenia instalacji c. o. w celu optymalizacji zużycia ciepła.
  • Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia strat ciepła w obrębie instalacji c.o. i c.w.u. (np. izolacje, uszczelnienia).
  • Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji przygotowanie SIWZ na instalacje c.o . i instalacje wod.-kan., gaz.
  • Nadzorowanie modernizacji węzłów cieplnych, instalacji c.o., instalacji wod.-kan. i instalacji gazowych.
  • Nadzór nad konserwacją i obsługą węzłów cieplnych oraz pracą Wykonawców obsługujących węzły cieplne ora kotłownie.
  • Nadzór nad realizacja zaleceń z przeglądów instalacji gazowej.
  • Uczestniczenie w odbiorach robót instalacyjnych oraz sprawdzanie kosztorysów i faktur wystawionych przez jednostki realizujące roboty.
  • Monitorowanie stanu instalacji c. o. i wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej oraz nadzorowanie bieżących napraw w tym zakresie.
  • Opracowywanie dokumentacji i analiz związanych z instalacjami c. o . i wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazowymi.
  • Nadzór nad terminowym wykonaniem kontroli stanu technicznego instalacji c.o., wod.-kan, gaz.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne.
  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na ww. stanowisku lub w ciepłownictwie.
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy.
  • Komunikatywność.
  • Wiedza w zakresie:
   • oceny stanu technicznego urządzeń inst. ciepłowniczych i urządzeń wod.-kan., gaz.
   • analizy techniczno-ekonomicznej obiektów ciepłowniczych pod kątem eksploatacji.
   • rodzajów, zasady działania węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji co i cw.
  • Mile widziane umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów.
  • Mile widziana znajomość programu NORMA.
  • Mile widziane uprawnienia budowlane instalacyjne – wykonawcze.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  • Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.
  • Udział w ciekawych projektach.
  • Dofinansowanie do wypoczynku oraz do aktywności kulturalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  Jesteśmy firmą otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
   
  Prosimy o dopisanie klauzuli: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Administratorem danych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań 60-770, Matejki 57. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.