reklama

Praca inspektor, Polska

Mamy dla Ciebie 208 ofert
  • Warszawa
  Zadania Przygotowywanie oraz implementowanie regulacji dotyczących nadzoru wewnętrznego w Towarzystwie; Nadzór działalności Towarzystwa w zakresie zgodności z przepisami prawa Przeprowadzanie wymaganych prawem kontroli wewnętrznych. Obsługa...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Niepołomice
  Zadania: prowadzenie badań nieniszczących w ramach posiadanych kwalifikacji dbałość o przebieg badań zgodnie z przyjętymi procedurami oraz instrukcjami prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami NDT kontrola wizualna produktu bieżące...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Poznań
  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: przygotowywanie propozycji Planu Wyłączeń elementów KSE dla celów realizacji prac inwestycyjnych, eksploatacyjnych i remontowych, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, uczestnictwo w procesie...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Kraków
  Wymagania niezbędne (formalne): spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), wykształcenie średnie...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Poznań
  Główne zadania: planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych sporządzanie kosztorysów i projektów budowlanych nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Wrocław
  Jakie będą Twoje obowiązki? Prowadzenie negocjacji telefonicznych z klientami/dłużnikami Ustalanie warunków spłaty Monitorowanie terminowych spłat Ustalanie przyczyn opóźnień w zakresie płatności Ustalanie/potwierdzanie danych teleadresowych...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • 2 lokalizacji
  Zadania: Pobieranie próbek laboratoryjnych do badań środowiskowych oraz prowadzenie podstawowych analiz w warunkach terenowych. ...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Siedlce
  Wymagania: Wykształcenie min. średnie, Biegła znajomość przepisów BHP i PPOŻ, Znajomość Prawa Pracy, Uprawnienia Inspektora BHP, Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych dopuszczającej do kontaktu z żywnością...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Warszawa
  Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe minimum jednoroczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych bardzo dobra obsługa programów biurowych (MS Office) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
  • Warszawa
  Główne obowiązki: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp w miejscach wykonywania prac budowlanych, Monitorowanie i ocena podwykonawców, Tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji, Sporządzanie protokołów, raportów...
  opublikowana: 25 czerwca 2019
reklama