Instruktor oświatowo - kulturalny

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-05-14
 • Ważna jeszcze 25 dni (do 2019-06-13)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRÓDNO" Osiedle "Podgrodzie"

  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”BRÓDNO” Osiedle „Podgrodzie” w Warszawie zatrudni pracownika w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo do zespołu klubów osiedlowych na stanowisko instruktora oświatowo kulturalnego w Klubie Seniora.

  Instruktor oświatowo - kulturalny

  Miejsce pracy: Warszawa

  Obowiązki:

  • nadzór i organizacja zajęć dla członków klubu Seniora,
  • udział w wydarzeniach organizowanych przez kluby osiedlowe, Zarząd Spółdzielni, Urząd Dzielnicy i inne organizacje,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem klubu osiedlowego,
  • współpraca z innymi komórkami w spółdzielni i instytucjami.

  Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe (pedagogiczne - andragogika, artystyczne, medyczne itp.);
  • kursy kierunkowe tj. „opiekun kolonijny”, „opiekun osób starszych”, pracownik socjalny, animator, itp.;
  • umiejętność rozwijania zainteresowań i aktywizowania osób starszych;
  • umiejętność prowadzenia zajęć i koordynacji zajęć z dziećmi i osobami dorosłymi;
  • umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów z osobami starszymi;
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
  • umiejętności plastyczne – artystyczne;
  • bardzo dobra umiejętność pracy na komputerze m in. w zakresie obsługi MS Office;
  • samodzielność, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność;
  • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych;
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

  Oferujemy:

  • dobre warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony - zastępstwo,
  • atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Oferty powinny zawierać CV i list motywacyjny.

  Na oferty czekamy do 14.06.2019 r.


  "Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” z siedzibą w Warszawie (02-214), przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot”

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje;

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika do klubu osiedlowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo oraz wykonawcy i pracownicy a podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika do klubu osiedlowego .
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  7. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na adres ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected].
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych spółdzielni.

  Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu, w  przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:

  "Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” z siedzibą w Warszawie (02-214), przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot”

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.