Intern in the Customer Service Department (Stażysta w Dziale Obsługi Klienta)

Getinge Shared Services sp. z o.o.O firmie

Getinge Shared Services sp. z o.o.

Stanisława Klimeckiego 1

Kraków

GETINGE is a leading global medical technology company with operations in the areas of surgery, intensive care, infection control, care ergonomics and wound care.

We employ more than 15 500 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and the life sciences. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.

GETINGE is active in over 44 countries and generates sales exceeding SEK 29,8 billion. We are expanding rapidly and will double in size over the coming years. Join us on this exciting journey!

Getinge SSC is a Shared Service Center that provides Customer Service and Accounting services to the entities within Getinge in EMEA and North America Regions. We offer a great opportunity to develop your carrier path in finance, accounting and customer service in the international environment and be important part of Getinge Shared Service Center.

Currently to our Customer Service Department we are looking for:
Intern in the Customer Service Department
(Stażysta w Dziale Obsługi Klienta) 
Main objective of this position is to support Customer Service Department, in their daily work assuring high quality standards and within deadlines.

Main responsibilities include:

 • Entering Customer related data in the system
 • Check correctness and accurateness of existing data
 • Updating Customer’s data in the system
 • Cooperate with Customer Service teams in Krakow and Business Unit in France
 • Follow internal controls requirements and complies with company’s policies and procedures.

Requirements:

 • Accurate, well organized with a high attention to details
 • Quick learner
 • Good IT skills – be efficient, independent and smart while working in various tools (e.g. MS Excel, Word etc)
 • At least good knowledge of English (written and oral) required. Any knowledge of French will be and asset
 • Willingness to work in an open and multicultural environment
 • Basic knowledge of SAP will be an asset but is not required
 • Planned internship duration around 2 months July/Aug 2020

We offer:

 • Professional training.
 • Participation in an important project
 • Opportunity to learn: tools, processes, and procedures
 • Friendly work environment in an open and friendly organizational culture in a modern med-tech company
 • On-line one-step recruitment process

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).”

Please be informed that we will contact only selected candidates.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków 
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Intern in the Customer Service Department (Stażysta w Dziale Obsługi Klienta) a także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Getinge Shared Services
ul. Klimeckiego 1
30-705 Kraków

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy