Ta oferta pracy jest nieaktualna od 155 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inventory Control & Quality Assurance Manager

 • Sosnowiec, śląskie
 • Kierownik
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ICQA Area Manager (Kierownik regionalny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych) (m/f)

  Chcesz mieć wpływ na zmieniający się świat?
  Chcesz wykraczać poza granice możliwości?
  Chcesz już dzisiaj tworzyć rozwiązania przyszłych problemów?

  W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie!

  Inventory Control & Quality Assurance Manager
  Miejsce pracy: Sosnowiec
  59955

  Szukamy kompetentnej i skutecznej osoby na stanowisko ICQA Area Manager (Kierownik regionalny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych), która zajmie się zapewnianiem jakości i zarządzaniem zasobami magazynowymi w centrum logistyki. Nasze centra logistyki znajdują się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się sieci firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Pracujące w nich zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

  Te centra logistyki stanowią dynamiczne środowiska dające dużo satysfakcji z pracy, a podstawą ich działania jest przestrzeganie zasad i procedur. Z tego względu będziemy potrzebować właściwego kierownika, który zadba o to, aby nasze zespoły działały niezawodnie, osiągały wysokie wyniki oraz zapewniały wysoką jakość obsługi.

  Twoja rola i obowiązki:

  • dbanie o to, by kluczowe wskaźniki efektywności były analizowane w systemie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym oraz kontrolowanie i analizowanie jakości wszelkich zachowań/procesów, które mogą wpłynąć na integralność zasobów magazynowych
  • zdobywanie wiedzy w zakresie głównych procesów obowiązujących w centrum logistyki oraz obsługi sytuacji wyjątkowych — będziesz dbać o to, by na wszystkich zmianach i we wszystkich działach przestrzegano dyscypliny dotyczącej procesów
  • mierzenie jakości oraz zgodności i integralności zasobów magazynowych, a także zapewnianie kierownictwu operacyjnemu informacji zwrotnych na temat oceny jakości
  • współpracowanie z lokalnymi kierownikami i kierownikami operacyjnymi w celu lepszego przekazywania wszelkich zasad związanych z dyscypliną dotyczącą procesów
  • koordynowanie kontroli zasobów magazynowych oraz losowych obliczeń zgodnie z sieciowymi strategiami
  • dotyczącymi obliczeń oraz zapewnianie zgodności z SOX
  • przygotowywanie planów i identyfikowanie źródeł odchyleń w zasobach magazynowych poprzez analizę przyczyn i skutków
  • ocenianie i analizowanie skarg klientów oraz wszelkich nieprawidłowych danych i opracowywanie odpowiednich planów działania w celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia takich sytuacji w przyszłości
  • kierowanie zespołem lokalnych kierowników (przełożonych pierwszego szczebla) oraz pracowników rozliczanych według stawek godzinowych odpowiadających za zapewnianie jakości/zarządzanie zasobami magazynowymi w centrum logistyki
  • odpowiadanie za ogólne kierowanie, koordynację i ewaluację operacji przeprowadzanych przez centrum logistyki
  • wypełnianie obowiązków kierowniczych zgodnie z naszymi zasadami i procedurami, w tym:
   • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i szkolenie pracowników centrum logistyki
   • branie pełnej odpowiedzialności za wyznaczanie i realizowanie celów operacyjnych
   • strategiczne planowanie i przewidywanie oraz przydzielanie pracy i kierowanie nią
   • ocenianie wyników pracy członków zespołu
   • nagradzanie i karanie pracowników, dbałość o rozwój lokalnych menedżerów
  • udoskonalanie procesów oraz motywowanie członków zespołu, by nadążali za naszym dynamicznym rozwojem, motywowanie innych i zmniejszanie rotacji pracowników
  • współpracowanie z kierownikami ze wszystkich działów w celu ustalenia i zrozumienia kluczowych projektów, inicjatyw oraz udoskonaleń systemu
  • współpracowanie z zespołami ds. zapobiegania stratom w celu ustalenia, kształtowania i stosowania zasad oraz procedur dotyczących zapobiegania stratom
  • udział w ogólnosieciowych inicjatywach dotyczących zapewniania jakości w zakresie logistyki
  Podstawowe wymagania:
  • ukończone studia licencjackie na akredytowanej uczelni
  • doświadczenie w zapewnianiu jakości i zarządzaniu zasobami magazynowymi
  • doświadczenie w pracy z systemami WMS
  • doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej
  • płynna znajomość języka angielskiego i polskiego
  • potwierdzone solidne umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji dużych wolumenów danych
  • umiejętność koncentracji i rozwiązywania problemów, elastyczność, operatywność, wielozadaniowość oraz umiejętność ustalania priorytetów w złożonym i niekiedy niejednoznacznym środowisku
  • potwierdzona umiejętność wywierania wpływu na innych pracowników różnego szczebla
  • biegła znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel; znajomość programu MS Access jest dodatkowym atutem
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w środowisku związanym z dystrybucją lub produkcją
  • znajomość finansów i księgowości oraz rozumienie sposobu, w jaki zasoby magazynowe i księgowość łączą się ze sobą
  • duże zaangażowanie w rozwój pracowników oraz wyjątkowy stopień poświęcenia, motywacji i inteligencji
  • elastyczność, czyli umiejętność poświęcania zadaniom takiej ilości czasu, która umożliwi ich prawidłowe wykonanie, a także gotowość do pracy w oparciu o nieregularny grafik, z uwzględnieniem pracy w trybie zmianowym (w tym zmiany nocne)
  Preferowane kwalifikacje:
  • wysokie umiejętności analityczne, wliczając doskonałą znajomość matematyki i umiejętność analizy danych
  • certyfikat APICS
  • szybkie uczenie się nowych systemów komputerowych i narzędzi do analizy danych
  • doświadczenie w stosowaniu metodologii i technik Lean i Six Sigma

  Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.