Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inżynier bezpieczeństwa IT

mBank S.A.

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie

 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna
Inżynier bezpieczeństwa ITNumer ref.: UGR/082/0621

Cześć! W związku z rosnącymi potrzebami naszej organizacji planujemy powiększenie naszego zespołu Architektury Cyberbezpieczeństwa o dwie dodatkowe osoby :-) Jesteśmy odpowiedzialni za wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów monitorowania bezpieczeństwa wykorzystywanych przez SOC. Zajmujemy się także definiowaniem oraz wdrażaniem architektury bezpieczeństwa w banku.

 

Pracujemy w Warszawie i Łodzi, natomiast jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z całej Polski. Pod warunkiem, że wpadniesz do nas na kawę przynajmniej raz w miesiącu ;-)

 

W przypadku tego stanowiska oferujemy różne formy współpracy, m.in. umowę o pracę, kontrakt B2B.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • utrzymanie i rozwój systemów wspomagających monitorowanie cyberbezpieczeństwa oraz ochronę przed atakami cybernetycznymi
 • współpraca z IT w zakresie zmian w systemach i procesach cyfrowych dotyczących cyberbezpieczeństwa
 • wsparcie w projektach IT w zakresie dotyczącym cyberbezpieczeństwa (doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT)
 • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i odporności systemów banku na aktualne zagrożenia cybernetyczne
 • wsparcie Security Operations Center w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa IT
 • obsługa procesu zarządzania podatnościami
 • współudział w tworzeniu i rozwijaniu standardów bezpieczeństwa informatycznego banku

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne: informatyka, matematyka, elektronika
 • preferowane 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, bądź 2-letnie w obszarze bezpieczeństwa IT
 • praktyczne doświadczenie w zakresie technologii i rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa
 • rozległa znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji oraz systemów teleinformatycznych
 • wiedza w obszarach: technologii sieciowych, systemów operacyjnych MS Windows/RHEL
 • znajomość technik analizy zagrożeń i podatności infrastruktury IT
 • znajomość technologii związanych z zabezpieczeniami styku z siecią Internet
 • znajomość standardów z obszaru bezpieczeństwa IT (NIST, ISO 27001, PCI DSS)
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz pisanie i czytanie dokumentacji
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte tytuły w obszarze bezpieczeństwa IT
 • zaangażowanie w wykonywane zadania, dobra organizacja pracy
 • rzetelność i chęć pogłębienia wiedzy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres

 

Mile widziane:

 • certyfikaty branżowe, np. CISSP, CISM, CEH, OSCP
 • znajomość programów : pakiet biurowy MS Office, Atlassian: Jira + Confluence
 • znajomość regulacji sektorowych, m.in.: ustawy Prawo Bankowe, RODO, PSD2, UKSC

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne