Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inżynier budowlany ds. inżynierii konstrukcyjnej

Kienbaum Executive Consultants GmbH O firmie

 • Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Niemcy, Niemcy

 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista

Inżynier budowlany ds. inżynierii konstrukcyjnej

Miejsce pracy: Berlin, Düsseldorf, Hamburg

DEGES – firma z niemieckiego sektora publicznego zajmująca się zarządzaniem projektami – realizuje i nadzoruje wykonanie istotnych projektów infrastruktury komunikacyjnej w Niemczech.
Zakres odpowiedzialności DEGES obejmuje koordynację, optymalizację oraz kontrolę prac zewnętrznych projektantów, firm budowlanych, nadzoru budowlanego, firm zajmujących się wykupem gruntów, geodetów oraz innych podwykonawców.

W związku z kompleksowym ogólnokrajowym programem infrastrukturalnym i aktualnymi projektami w zakresie budowy autostrad, tuneli oraz mostów firma DEGES poszukuje do swojej centrali w Berlinie, jak również do oddziałów w Hamburgu i Düsseldorfie,
Kandydatów na stanowisko:

Inżyniera budowlanego ds. inżynierii konstrukcyjnej

Zakres odpowiedzialności:

 • Opracowywanie zapytań ofertowych, przydzielanie, nadzór, odbiór, rozliczanie umów inżynierskich oraz z rzeczoznawcami dotyczących robót inżynieryjnych przy sporządzaniu planów projektu oraz realizacji we współpracy z właściwymi działami firmy DEGES
 • Składanie wniosków oraz koordynowanie uzyskiwania pozwoleń na projekty inżynierii lądowej
 • Współpraca przy:
  • uzgadnianiu projektów z zarządcami dróg, innymi organami projektowymi oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami
  • organizacji oraz nadzorze nad planowaniem dotyczącym projektu i udzielania pozwoleń
  • przygotowaniu i przeprowadzeniu prac budowlanych
  • tworzeniu kosztorysów i harmonogramów prac projektowych
 • Zarządzanie dokumentacją projektową dla projektów konstrukcyjnych inżynierii lądowej, udział w przekazywaniu gotowych prac wykonawcy


Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie – dyplom inżyniera budownictwa lub z porównywalnego kierunku
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu budowy i/lub przy budowie dróg, mostów, tuneli, specjalistycznych budowach ziemnych; atutem będzie doświadczenie w pracy w biurze projektowym/inżynieryjnym
 • Podstawowa znajomość regulacji i przepisów Unii Europejskiej dotyczących udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane; znajomość przepisów obowiązujących w Niemczech będzie dużym atutem
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS-Office)
 • Samodzielność i doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
 • Dobre umiejętności komunikacyjne oraz pracy zespołowej
 • Wysokie standardy w odniesieniu do jakości pracy własnej
 • Poczucie odpowiedzialności i obowiązkowość
 • Duża gotowość do zaangażowania się w pracę, elastyczność


DEGES oferuje ciekawą, interdyscyplinarną pracę w życzliwym, profesjonalnym zespole w samym sercu Berlina, alternatywnie również w Hamburgu lub Düsseldorfie. Szanując prawo do równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, DEGES jako pracodawca zapewnia elastyczny model pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w językach niemieckim i polskim.
CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Ingenieur (m|w) Konstruktiver Ingenieurbau

Als Projektmanagementgesellschaft der öffentlichen Hand realisiert und steuert die DEGES die Planung und Baudurchführung bedeutsamer Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland. Sie koordiniert, optimiert und kontrolliert dabei die Leistungen externer Planer, Bauunternehmen, Bauüberwacher, Grunderwerber, Vermesser und sonstiger Dienstleister. Im Zuge eines umfangreichen bundesweiten Infrastrukturprogramms und bevorstehender Großprojekte im Autobahn-, Tunnel- und Brückenbau und des einhergehenden Ausbaus des konstruktiven Ingenieurbaus unterstützen wir die DEGES am Unternehmenssitz in Berlin und an den Standorten Hamburg und Düsseldorf bei der Besetzung mehrerer menschlich und fachlich überzeugender Persönlichkeiten als vertragsverantwortliche Ingenieure (m/w) Konstruktiver Ingenieurbau.


Ihre Aufgaben

 • Bearbeitung der Leistungsanfragen, Vergabe, Überwachung, Abnahme und Abrechnung der Ingenieur-, Bau- und Gutachterverträge bei Ingenieurbauwerken für das Aufstellen der Entwurfsplanung und der Ausführungsplanung unter Beteiligung der DEGES-Fachabteilungen
 • Beantragung und Verfolgung der Genehmigungsverfahren für Entwürfe der Ingenieurbauwerke
 • Mitwirkung bei der:
  • Abstimmung der Planung mit den Straßenbauverwaltungen, den anderen Planungsträgern und sonstiger von der Planung Betroffenen
  • Organisation und Prüfung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
  • Bauvorbereitung und -durchführung
  • Aufstellung der Termin- und Kostenplanung
 • Verwaltung der Planungsunterlagen für konstruktive Ingenieurbauwerke, einschließlich Mitwirkung bei der Übergabe nach Fertigstellung der Maßnahme an den Baulastträger


Ihre Qualifikation

 • Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-Ingenieur/in (TU/FH) der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder vergleichbarer Abschluss (Master/Bachelor)
 • Mehrjährige, idealerweise in einem Ingenieurbüro gewonnene, Berufserfahrung in der Bauwerksplanung und/oder im Straßen-, Brücken-, Tunnel- oder Spezialtiefbau
 • Grundlegende Kenntnisse in der Anwendung von EU-Vergabe-Regularien und Vorschriften, idealerweise Kenntnisse der deutschen Vergabe-Regularien und Vorschriften
 • EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office)
 • Selbständige Arbeitsweise und Projektmanagementerfahrung
 • Sehr gute Deutschkenntnisse
 • Team- und Kommunikationsfähigkeit
 • Hoher Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit sowie Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstsein
 • Hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität


Es erwartet Sie bei der DEGES eine spannende interdisziplinäre Aufgabe in einem sympathischen und fachlich versierten Team im Herzen von Berlin bzw. in Hamburg oder Düsseldorf. Im Kontext der Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzt DEGES als Arbeitgeber auf ein flexibles Arbeitszeitmodell.

Sollten Sie an diesem Angebot Interesse haben, fügen Sie bitte Ihren Lebenslauf auf Deutsch und Polnisch dem Bewerbungsformular an. Die Bewerbungsunterlagen sollten die folgende Klausel zur Verwendung personenbezogener Daten enthalten: „Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die in den Bewerbungsunterlagen enthalten sind, zum Zwecke der Personalbeschaffung gemäß dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz personenbezogener Daten (GBl. Dz.U. 2002 Nr. 101, Pos. 926, mit späteren Änderungen) verarbeitet werden.

.

Inżynier budowlany ds. inżynierii konstrukcyjnej

DEGES – firma z niemieckiego sektora publicznego zajmująca się zarządzaniem projektami – realizuje i nadzoruje wykonanie istotnych projektów infrastruktury komunikacyjnej w Niemczech.
Zakres odpowiedzialności DEGES obejmuje koordynację, optymalizację oraz kontrolę prac zewnętrznych projektantów, firm budowlanych, nadzoru budowlanego, firm zajmujących się wykupem gruntów, geodetów oraz innych podwykonawców.

W związku z kompleksowym ogólnokrajowym programem infrastrukturalnym i aktualnymi projektami w zakresie budowy autostrad, tuneli oraz mostów firma DEGES poszukuje do swojej centrali w Berlinie, jak również do oddziałów w Hamburgu i Düsseldorfie,
Kandydatów na stanowisko:

Inżyniera budowlanego ds. inżynierii konstrukcyjnej

Zakres odpowiedzialności:

 • Opracowywanie zapytań ofertowych, przydzielanie, nadzór, odbiór, rozliczanie umów inżynierskich oraz z rzeczoznawcami dotyczących robót inżynieryjnych przy sporządzaniu planów projektu oraz realizacji we współpracy z właściwymi działami firmy DEGES
 • Składanie wniosków oraz koordynowanie uzyskiwania pozwoleń na projekty inżynierii lądowej
 • Współpraca przy:
  • uzgadnianiu projektów z zarządcami dróg, innymi organami projektowymi oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami
  • organizacji oraz nadzorze nad planowaniem dotyczącym projektu i udzielania pozwoleń
  • przygotowaniu i przeprowadzeniu prac budowlanych
  • tworzeniu kosztorysów i harmonogramów prac projektowych
 • Zarządzanie dokumentacją projektową dla projektów konstrukcyjnych inżynierii lądowej, udział w przekazywaniu gotowych prac wykonawcy


Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie – dyplom inżyniera budownictwa lub z porównywalnego kierunku
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu budowy i/lub przy budowie dróg, mostów, tuneli, specjalistycznych budowach ziemnych; atutem będzie doświadczenie w pracy w biurze projektowym/inżynieryjnym
 • Podstawowa znajomość regulacji i przepisów Unii Europejskiej dotyczących udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane; znajomość przepisów obowiązujących w Niemczech będzie dużym atutem
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS-Office)
 • Samodzielność i doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
 • Dobre umiejętności komunikacyjne oraz pracy zespołowej
 • Wysokie standardy w odniesieniu do jakości pracy własnej
 • Poczucie odpowiedzialności i obowiązkowość
 • Duża gotowość do zaangażowania się w pracę, elastyczność


DEGES oferuje ciekawą, interdyscyplinarną pracę w życzliwym, profesjonalnym zespole w samym sercu Berlina, alternatywnie również w Hamburgu lub Düsseldorfie. Szanując prawo do równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, DEGES jako pracodawca zapewnia elastyczny model pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w językach niemieckim i polskim.
CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Ingenieur (m|w) Konstruktiver Ingenieurbau

Als Projektmanagementgesellschaft der öffentlichen Hand realisiert und steuert die DEGES die Planung und Baudurchführung bedeutsamer Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland. Sie koordiniert, optimiert und kontrolliert dabei die Leistungen externer Planer, Bauunternehmen, Bauüberwacher, Grunderwerber, Vermesser und sonstiger Dienstleister. Im Zuge eines umfangreichen bundesweiten Infrastrukturprogramms und bevorstehender Großprojekte im Autobahn-, Tunnel- und Brückenbau und des einhergehenden Ausbaus des konstruktiven Ingenieurbaus unterstützen wir die DEGES am Unternehmenssitz in Berlin und an den Standorten Hamburg und Düsseldorf bei der Besetzung mehrerer menschlich und fachlich überzeugender Persönlichkeiten als vertragsverantwortliche Ingenieure (m/w) Konstruktiver Ingenieurbau.


Ihre Aufgaben

 • Bearbeitung der Leistungsanfragen, Vergabe, Überwachung, Abnahme und Abrechnung der Ingenieur-, Bau- und Gutachterverträge bei Ingenieurbauwerken für das Aufstellen der Entwurfsplanung und der Ausführungsplanung unter Beteiligung der DEGES-Fachabteilungen
 • Beantragung und Verfolgung der Genehmigungsverfahren für Entwürfe der Ingenieurbauwerke
 • Mitwirkung bei der:
  • Abstimmung der Planung mit den Straßenbauverwaltungen, den anderen Planungsträgern und sonstiger von der Planung Betroffenen
  • Organisation und Prüfung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
  • Bauvorbereitung und -durchführung
  • Aufstellung der Termin- und Kostenplanung
 • Verwaltung der Planungsunterlagen für konstruktive Ingenieurbauwerke, einschließlich Mitwirkung bei der Übergabe nach Fertigstellung der Maßnahme an den Baulastträger


Ihre Qualifikation

 • Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-Ingenieur/in (TU/FH) der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder vergleichbarer Abschluss (Master/Bachelor)
 • Mehrjährige, idealerweise in einem Ingenieurbüro gewonnene, Berufserfahrung in der Bauwerksplanung und/oder im Straßen-, Brücken-, Tunnel- oder Spezialtiefbau
 • Grundlegende Kenntnisse in der Anwendung von EU-Vergabe-Regularien und Vorschriften, idealerweise Kenntnisse der deutschen Vergabe-Regularien und Vorschriften
 • EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office)
 • Selbständige Arbeitsweise und Projektmanagementerfahrung
 • Sehr gute Deutschkenntnisse
 • Team- und Kommunikationsfähigkeit
 • Hoher Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit sowie Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstsein
 • Hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität


Es erwartet Sie bei der DEGES eine spannende interdisziplinäre Aufgabe in einem sympathischen und fachlich versierten Team im Herzen von Berlin bzw. in Hamburg oder Düsseldorf. Im Kontext der Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzt DEGES als Arbeitgeber auf ein flexibles Arbeitszeitmodell.

Sollten Sie an diesem Angebot Interesse haben, fügen Sie bitte Ihren Lebenslauf auf Deutsch und Polnisch dem Bewerbungsformular an. Die Bewerbungsunterlagen sollten die folgende Klausel zur Verwendung personenbezogener Daten enthalten: „Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die in den Bewerbungsunterlagen enthalten sind, zum Zwecke der Personalbeschaffung gemäß dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz personenbezogener Daten (GBl. Dz.U. 2002 Nr. 101, Pos. 926, mit späteren Änderungen) verarbeitet werden.

.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy