Inżynier Budownictwa - Geotechnika

 • lubelskie
 • Specjalista
 • 19.04.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 19.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Firma TERGON realizuje zadania z zakresu specjalistycznych prac geotechnicznych oraz torkretu.
  Prace geotechniczne wiążemy z innymi technologiami oferując naszym klientom kompleksowe usługi.
  Do naszego zespołu poszukujemy osób samodzielnych i odpowiedzialnych na stanowisko
  Inżynier Budownictwa
  Specjalizacja: Geotechnika
  Miejsce Pracy: Warszawa, teren kraju

  Opis stanowiska:

  • Udział w procesie kosztorysowania, ofertowania i kontraktacji robót
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań
  • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót
  • Organizacja robót – podwykonawcy i siły własne
  • Rozliczanie wykonanych robót – podwykonawcy i siły własne
  • Kontrola i nadzór nad pracą podwykonawców oraz sił własnych
  • Rozliczanie dostarczonych na budowę materiałów oraz sprzętu budowlanego
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe wydział budownictwo/specjalizacja geotechnika (mile widziana)
  • Znajomość oprogramowania inżynierskiego: AUTOCAD
  • Doświadczenie w pracy na budowie lub w przygotowaniu produkcji w zakresie geotechniki lub napraw konstrukcji żelbetowych – min 2 lata (mile widziane)
  • Prawo jazdy Kat.B

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Tergon Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, os. Na Stoku 81/13 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  Informujemy, że Administratorem danych jest Tergon Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Kielcach przy ul. os. Na Stoku 81/13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.