Ta oferta pracy jest nieaktualna od 25 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Budowy

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 29.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Generalny Wykonawca i Deweloper
  powierzchni mieszkaniowych i przemysłowych
  poszukuje pracownika na stanowisko:
   
  INŻYNIER BUDOWY
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia budowlanego
  • doświadczenia na podobnym stanowisku
  • dyspozycyjności
  • samodzielności i odpowiedzialności
  • łatwości w nawiązywaniu kontaktów
  • umiejętności pracy w zespole

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego
  • ubezpieczenie grupowe
  • kartę Multisport

  CV prosimy przesłać za pomocą przycisku aplikuj.

  aplikuj
  Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
  Nadesłanych ofert nie zwracamy.

  Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Jakon Inwest sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Inżynier Budowy”,

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

  1.administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jakon Inwest sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 816 82 00, e-mail: [email protected],

  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:

  adres: ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

  e-mail: [email protected]

  3.dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Inżynier Budowy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej;

  4.odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, dostawcy usług hostingowych, osoby odpowiedzialne za rekrutację u Administratora i w spółkach z Grupy Jakon;

  5.dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 r.

  6.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Jakon Inwest sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, które zostały określonych w art. 18 RODO.

  7.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

  8.podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Jakon Inwest sp. z o.o.;

  9.dane Kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.