Ta oferta pracy jest nieaktualna od 193 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Budowy

 • Ełk, Giżycko, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 2018-06-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rutkowski Development Sp. J.

  Rutkowski Development Sp. J. jest firmą rodzinną, której właściciele swoim nazwiskiem z powodzeniem budują jej reputację. 30 – letnie doświadczenie na rynku nieruchomości pozwoliło nam osiągnąć prestiżową pozycję Lidera wśród firm deweloperskich działających w północno – wschodnim regionie naszego kraju. Nieprzerwanie od kilku lat jesteśmy wyróżniani tytułem Gazeli Biznesu, przyznawanym rozpoznawalnym, uczciwym i cieszącym się dobrą kondycją finansową firmom. Nasze starania są doceniane, a firma wyróżniana szeregiem zaszczytnych nagród, takich jak: Diamenty Forbesa, Kryształowa Cegła, Orzeł Polskiego Budownictwa, Deweloper Roku, Mieszkanie Roku. Mając świadomość, iż satysfakcja naszych Pracowników bezpośrednio przekłada się na jakość funkcjonowania naszej firmy, każdego dnia wkładamy mnóstwo pracy w rzetelne podejście do każdego człowieka, będącego zarówno naszym Klientem, Pracownikiem, czy Kontrahentem. Praca w naszej firmie jest gwarantem rozwoju, a także możliwością dołączenia do profesjonalnego zespołu, którego dewizą jest ambicja i działanie przez pryzmat rozwiązań, nigdy barier.

  Aktualnie poszukujemy osoby gotowej na podjęcie pracy na stanowisku:

  Inżynier Budowy

  Miejsce pracy: Ełk, Giżycko

  Zadania:

  • realizacja inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych,
  • organizacja prac budowlanych,
  • zarządzanie i nadzór nad robotami budowlanymi,
  • wycena, kalkulacja i kosztorysowanie robót budowlanych,
  • współpraca z podwykonawcami,
  • koordynowanie pracy podległego zespołu.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
  • mile widziane doświadczenie w realizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych,
  • mile widziane doświadczenia w zarządzaniu, co najmniej 10-osobowym zespołem,
  • znajomość rynku budowlanego,
  • umiejętność organizowania oraz zarządzania pracami budowlanymi,
  • umiejętność wyceny, kalkulacji i kosztorysowania robót budowlanych,
  • umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, sumienność,
  • znajomość programów komputerowych Auto CAD,
  • prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy:                                     

  • umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie o stabilnej pozycji na rynku deweloperskim, realizującej nowoczesne inwestycje mieszkaniowe,
  • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
  • szeroki dostęp do szkoleń,
  • pracę w doświadczonym i zgranym zespole,
  • niezbędne narzędzia do pracy.

  Aplikacja:

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę o zgodzie na prztwarzanie danych osobowych klikając w przycisk "Aplikuj" 

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym klauzulą informacyjną oraz że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Orzeszkowej 36A lok. 3 (Administratora), moich danych osobowych należących do następującej kategorii:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • wskazane przeze mnie dane kontaktowe,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • inne podane przeze mnie dane osobowe, nie ujęte w powyższym zakresie, wpisane dobrowolnie w treści CV i listu motywacyjnego.

  Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych ofert pracy u Administratora.

  Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy wyłącznie następujących czynności przetwarzania:

  • kontaktowania się Administratora i/lub podmioty współpracujące z Administratorem,
  • przechowywania moich danych osobowych w bazie danych: Kandydaci na Pracowników,
  • usuwania moich danych osobowych.

  Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została udzielona bezterminowo, najpóźniej do czasu zakończenia przez Administratora działalności gospodarczej lub do czasu wycofania przeze mnie niniejszej zgody.

  Oświadczam również, że:

  • wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, w wyżej wskazanym zakresie i w wyżej wymienionych celach nie wiązała się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla mnie w razie odmowy wyrażenia przez mnie tej zgody oraz
  • rozumiem treść umieszczonej w ogłoszeniu rekrutacyjnym klauzuli informacyjnej oraz przysługujące mi prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozumiem, że przysługuje mi prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rutkowski Development Sp. J. (Administrator), wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 36A lok. 3, : (87) 621 60 60, e-mail: [email protected]
  2. W spółce Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych ofert pacy u Administratora.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i/lub podmioty współpracujące z Administratorem oraz inne podmioty przetwarzające, w tym zajmujące się obsługą telefoniczną i/lub elektroniczną oraz firmy świadczące usługi archiwizacyjne, audytorskie i kontrolne.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 (sześciu) miesięcy.
  8. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
   1. prawo do informacji,
   2. prawo dostępu do danych osobowych,
   3. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   4. prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
   6. prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
   7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
   8. prawo do sprzeciwu,
   9. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie wyrażonej zgody, na podstawie której spółka Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  12. W razie niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
  13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  14. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.

  Kontakt: Koordynator Bezpieczeństwa Informacji, telefon: 881 914 990, e-mail: [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.