Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Budowy

 • Gdańsk, Gdynia, pomorskie
 • Kierownik
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 18.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jeżeli chcesz pracować w zespole ambitnych ludzi sukcesu to dołącz do nas. 

  poszukujemy kandydatów na stanowisko

  INŻYNIERA BUDOWY
  Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia

  Zadania stanowiskowe:

  • przygotowanie i organizacja budowy,
  • sporządzenie budżetu budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
  • terminowa realizacja budowy zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
  • bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlano-montażowych,
  • nadzór i koordynacja pracowników oraz podwykonawców;
  • raportowanie do przełożonego z postępu prac,
  • rozliczenie budowy w odniesieniu do zatwierdzonego budżetu.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • znajomość prawa budowlanego,
  • prawo jazdy kat. B,
  • biegła obsługa komputera,
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy.

  Oferujemy

  • atrakcyjne wynagrodzenie i ciekawą pracę,
  • pakiet dodatkowych benefitów – np. prywatna opieka medyczna,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia uprawnień budowlanych,
  • zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków; 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na przetwarzanie danych; 3) dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania Pani/Pana zgody; 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: [email protected]) w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem; 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
   
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, proszę o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – spółkę Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków; moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, doświadczenia, wykształcenia, a także wszelkich innych danych podawanych w CV. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji, przeprowadzanej przez administratora. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO, przed wyrażeniem niniejszej zgody. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia zgody może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie/cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem nierozpatrzenia kandydatury.