Oferta pracy

Inżynier Budowy – Instalacje Elektryczne

BUDOMALO firmie

BUDOMAL

Aleja Włókniarzy 225

Łódź

BUDOMAL jest jedną z wiodących firm budowlanych w Polsce dzięki konsekwentnej polityce jakości oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze.

W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni osobę na stanowisko:
Inżynier Budowy
z branży elektrycznej

Opis stanowiska:

 • wsparcie przełożonego w organizacji i nadzorowaniu robót pod względem jakościowym i terminowym
 • monitorowanie i kontrola podwykonawców lub sił własnych w ramach posiadanych kwalifikacji
 • aktywna współpraca w procesie przygotowania produkcji – sporządzanie i wysyłanie zapytań ofertowych,
 • zbieranie ofert od kontrahentów i ich analiza - przygotowywanie zestawień,
 • sprawdzanie i sporządzanie obmiarów robót,
 • wysyłanie zamówień materiałowych,
 • bieżące administrowanie i archiwizacja dokumentami budowy,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • przestrzeganie przepisów BHP i monitorowanie ich przestrzegania na budowie
 • aktywna współpraca z zespołem i przełożonym.

Wymagania: 

 • wymagane wykształcenie wyższe - budowlane,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, będzie dodatkowym atutem,
 • rozumienie procesu budowlanego i podstawowych procedur administracyjnych towarzyszących realizacji projektu,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • dobra organizacja pracy i skuteczność w działaniu,
 • otwartość na wiedzę i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość środowiska Windows (Outlook, Excel), MS Project, AutoCad.
 • mile widziane Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej, realizującej duże przedsięwzięcia budowlane,
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
 • pracę w ciekawym zespole ludzi,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (+ Referencji) z dopiskiem „Inżynier Budowy” za pomocą przycisku:

Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Rafała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi ul. Bartoka 24 lok. U8 92-547, na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
 
Jednocześnie wskazuję, że ž wyrażam/ ž nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …Rafał Leśniak; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi ul Bartoka 24 lok. U8 92-547
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy