Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Platynowej 5, zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Platynowa 5, 62-052 Komorniki, lub poprzez e-mail:[email protected] 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy i będą udostępniane w w/w zakresie innym odbiorcom upoważnionym z mocy prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 pkt a/b/c/f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r., Prawo pracy, oraz inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne. Dotycz to m.in. danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym zostaną nam przekazane dodatkowe dane osobowe ponad te wskazane w przepisach prawa (np. nr telefonu, adres email, wizerunek, hobby, zainteresowania, stopień znajomości języków etc.), wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Taką zgodę wyraża Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne za pośrednictwem np. portalu Pracuj.pl, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadkach gdy zbieramy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 5. Okres przetwarzanych danych osobowych: a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jej zakończeniu dla celów weryfikacji poprawności procesu rekrutacyjnego lub gdyby z jakichkolwiek powodów administrator musiał powtórzyć proces rekrutacji. b) Jeżeli Pani/Pan wyraża chęć, abyśmy zachowali CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Depenbrock Polska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie może Panii/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] 6. Posiadane dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) niesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy. 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 10. Dane gromadzone w wyniku działania monitoringu wizyjnego mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa, wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ja na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoringiem objęte są wyłącznie miejsca publiczne oraz otoczenie budynku firmy. Dane usuwane są automatycznie w okresie 14 dni od momentu rejestracji.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
DEPENBROCK POLSKA SP. ZO.O. SP.K.

Inżynier Budowy (instalacje sanitarne)

DEPENBROCK POLSKA SP. ZO.O. SP.K.O firmie

 • kujawsko-pomorskie

  kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 16 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • uczestnictwo w organizacji placu budowy

 • wsparcie Koordynatora Robót Sanitarnych przy realizacji robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację techniczną

 • ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikiem Projektu

 • udział w kontraktacji podwykonawców i dostawców

 • rozliczanie robót instalacyjnych z firmami podwykonawczymi

 • raportowanie / nadzór nad jakością i terminowością wykonanych prac

 • przygotowanie, uzgadnianie dokumentacji budowy

Nasze wymagania

 • warunek konieczny - wykształcenie wyższe techniczne branży sanitarnej (również absolwenci i studenci V roku)

 • dobra znajomość pakietu MS Office, środowiska CAD

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej

 • podstawowa umiejętność kosztorysowania

 • bardzo dobra organizacja pracy

 • znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych

 • znajomość przepisów BHP

 • prawo jazdy kat. B

 • mobilność (możliwość pracy na terenie całej Polski)

Mile widziane

 • doświadczenia zawodowe przy realizacji obiektów przemysłowych

 • znajomość j. angielskiego, j. niemieckiego

To oferujemy

 • konkurencyjne wynagrodzenie powyżej średniej rynkowej

 • niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon, laptop)

 • prezenty okazjonalne dla pracowników

 • wyjazdy integracyjne w wymarzone destynacje

 • samodzielne stanowisko

 • rozwój zawodowy - możliwość awansu na stanowisko młodszego koordynatora

 • zatrudnienie w nowocześnie zarządzanej firmie

 • praca w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie

 • atrakcyjne warunki zakwaterowania podczas delegacji

 • premie uznaniowe

DEPENBROCK POLSKA SP. ZO.O. SP.K.

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, wyznaczającym najwyższe standardy w branży budowlanej. Od kilkunastu lat na rynku polskim oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie budownictwa przemysłowego, obejmujące cały proces inwestycyjny - od koncepcji, poprzez projekt, aż do oddania obiektu pod klucz.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

Dla kandydatów z większym doświadczeniem możliwość zatrudnienia na stanowisko Młodszego Koordynatora ds. Instalacji sanitarnych.