BUDOMAL

Inżynier Budowy

BUDOMALO firmie

BUDOMAL

Aleja Włókniarzy 225

Łódź

BUDOMAL jest jedną z wiodących firm budowlanych w Polsce dzięki konsekwentnej polityce jakości oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze.

W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni osobę na stanowisko:
Inżynier Budowy
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • Harmonogramowanie robót i nadzór nad terminową realizacją
 • Monitorowanie i kontrola podwykonawców
 • Zarządzanie zasobami i kontrola jakości
 • Aktywna współpraca w procesie przygotowania produkcji – wysyłanie zapytań ofertowych
 • Nadzór jakościowy nad prowadzonymi pracami, czynny udział w odbiorach robót
 • Nadzór i przestrzeganie przepisów BHP
 • Aktywna współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Project Managerem

Wymagania: 

 • Wymagane wykształcenie wyższe budowlane,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie prowadzenia budowy i uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Doskonała organizacja pracy i skuteczność w działaniu, umiejętność kierowania zespołem
 • Znajomość środowiska Windows (Outlook, Excel), MS Project, AutoCad.
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej, realizującej duże przedsięwzięcia budowlane
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego za pomocą przycisku:

lub za pomocą naszego formularza.
 
Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.Rafała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702), Janów 1A, Gmina Nowosolna,   na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
 
Jednocześnie wskazuję, że ž wyrażam/ ž nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …Rafał Leśniak; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702 ), Janów 1A, Gmina Nowosolna,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.
BUDOMAL jest jedną z wiodących firm budowlanych w Polsce dzięki konsekwentnej polityce jakości oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze.

W związku z dynamicznym rozwojem firma zatrudni osobę na stanowisko:
Inżynier Budowy

Opis stanowiska:

 • Harmonogramowanie robót i nadzór nad terminową realizacją
 • Monitorowanie i kontrola podwykonawców
 • Zarządzanie zasobami i kontrola jakości
 • Aktywna współpraca w procesie przygotowania produkcji – wysyłanie zapytań ofertowych
 • Nadzór jakościowy nad prowadzonymi pracami, czynny udział w odbiorach robót
 • Nadzór i przestrzeganie przepisów BHP
 • Aktywna współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Project Managerem

Wymagania: 

 • Wymagane wykształcenie wyższe budowlane,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie prowadzenia budowy i uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Doskonała organizacja pracy i skuteczność w działaniu, umiejętność kierowania zespołem
 • Znajomość środowiska Windows (Outlook, Excel), MS Project, AutoCad.
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej, realizującej duże przedsięwzięcia budowlane
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez szkolenia
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego za pomocą przycisku:

Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.Rafała Leśniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702), Janów 1A, Gmina Nowosolna,   na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.
 
Jednocześnie wskazuję, że ž wyrażam/ ž nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …Rafał Leśniak; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi (90 – 702 ), Janów 1A, Gmina Nowosolna,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.
lub za pomocą naszego formularza.
 

Ogłoszenie archiwalne