Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna- Bud Sp. z o. o., adres: 26-026 Bilcza, ul Bukowa 2b; tel. 41 311-75-50, mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: [email protected]
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 
 
a)przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Kodeksem Pracy- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.1040,1043);
c)Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.6 ust. 1 lit. a RODO)
d)Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ( np. dane dotyczące zdrowia) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.9 ust.2 lit. a RODO)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym firma IT, dostawca hostingu.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
6.Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
 
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe mają być przetwarzane w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie oświadczenie o wyrażeniu zgody:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Anna- Bud Sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
 
                                                                                               …………………………………………………….
                                                                                                          (data i podpis kandydata)  
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach przez Anna- Bud Sp. z o. o. , Bilcza ul. Bukowa 2 b.
                                                                                              
 
 
                                                                                               ………………………………………..
                                                                                               (data i podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Firma Budowlana ANNA- BUD Sp. z o.o.

Inżynier budowy/ Majster robót drogowych

Firma Budowlana ANNA- BUD Sp. z o.o. O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • śląskie

 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 17 lip 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top

Inżynier budowy/ Majster robót drogowych

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków :

 • koordynację robót pracowników i sprzętu firmy oraz podwykonawców,
 • kontrolę jakości i efektywności wykonywanych robót,
 • sporządzanie i aktualizowanie raportów z realizacji poszczególnych etapów prac,
 • wsparcie kierownictwa kontraktu w realizacji zadań,
 • kompletowanie dokumentacji technicznej kontraktu,
 • kontrolę nad obiegiem dokumentacji projektowej,
 • korespondencję z podwykonawcami,
 • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,
 • obsługa systemu Trimble na budowie- ustawienie , weryfikacja poprawności działania w terenie
 • tworzenie modeli 3D

Wymagania:

 • wykształcenie średnie budowlane lub geodezyjne ( mile widziane wyższe – inżynier budownictwa)
 • doświadczenie przy realizacji robót związanych z robotami ziemnymi i drogowymi wraz z praktyczną obsługą systemów 3D
 • umiejętności pracy w zespole,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dobrej organizacji pracy,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • dokładności i systematyczności,
 • dyspozycyjności – praca w delegacji

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
  cały etat
 • dofinansowanie do szkoleń
 • prywatna opieka medyczna
 • możliwość otrzymania podwyżki
 • ubezpieczenie grupowe
 • wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • imprezy firmowe
 • kawa, herbata
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert 
za pomocą przycisku „Aplikuj”.
 
bottom
Inżynier budowy/ Majster robót drogowych

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków :

 • koordynację robót pracowników i sprzętu firmy oraz podwykonawców,
 • kontrolę jakości i efektywności wykonywanych robót,
 • sporządzanie i aktualizowanie raportów z realizacji poszczególnych etapów prac,
 • wsparcie kierownictwa kontraktu w realizacji zadań,
 • kompletowanie dokumentacji technicznej kontraktu,
 • kontrolę nad obiegiem dokumentacji projektowej,
 • korespondencję z podwykonawcami,
 • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,
 • obsługa systemu Trimble na budowie- ustawienie , weryfikacja poprawności działania w terenie
 • tworzenie modeli 3D

Wymagania:

 • wykształcenie średnie budowlane lub geodezyjne ( mile widziane wyższe – inżynier budownictwa)
 • doświadczenie przy realizacji robót związanych z robotami ziemnymi i drogowymi wraz z praktyczną obsługą systemów 3D
 • umiejętności pracy w zespole,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dobrej organizacji pracy,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • dokładności i systematyczności,
 • dyspozycyjności – praca w delegacji

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
  cały etat
 • dofinansowanie do szkoleń
 • prywatna opieka medyczna
 • możliwość otrzymania podwyżki
 • ubezpieczenie grupowe
 • wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • imprezy firmowe
 • kawa, herbata
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert 
za pomocą przycisku „Aplikuj”.
 

Ogłoszenie archiwalne